Centrálny register zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy zoradené podľa dátumu zverejnenia:

Rok 2014
Poistná zmluva - Union poisťovňa (január 2014)
Zmluva o spolupráci - RKC Prievidza (marec 2014)
Záložná zmluva - Štátny fond rozvoja bývania (marec 2014)
Záložná zmluva - Štátny fond rozvoja bývania (marec 2014)

Rok 2013
Poistná zmluva - Union poisťovňa (december 2013)
Poistná zmluva - Union poisťovňa (december 2013)
Poistná zmluva - Union poisťovňa (december 2013)
Poistná zmluva - Union poisťovňa (december 2013)
Poistná zmluva - Union poisťovňa (december 2013)
Poistná zmluva - Union poisťovňa (december 2013)
Poistná zmluva - Union poisťovňa (december 2013)
Zmluva o dielo - BC ŠTÚDIO (júl 2013)
Zmluva o dielo - VIS MAIOR (marec 2013)
Zmluva o dielo - IMREX (marec 2013)
Zámenná zmluva pozemkov (február 2013)
Kúpna zmluva o predaji a kúpe nehnuteľnosti (február 2013)
Kúpna zmluva o predaji a kúpe nehnuteľnosti (február 2013)

Rok 2012
Slovenská záručná a rozvojová banka - banková záruka (4.7.2012)
Štátny fond rozvoja bývania - o zriadení záložného práva (6.8.2012)
Ministerstvo dopravy - záložná zmluva (25.10.2012)

Rok 2011
Nikola Hellingerová - zmluva o nájme (11.1.2011)
Stredoslovenský vodohospodársky podnik - zmluva o dielo (7.4.2011)
Ľubica Fáziková a Jaroslav Fázik - kúpna zmluva (16.6.2011)
SAD Prievidza - zavedenie žiackych spojov (16.6.2011)
Vladimír Kotrík a Katarína Kotríková - kúpna zmluva (19.9.2011)
Mária Sámelová - kúpna zmluva (27.9.2011)
IMREX - oprava strechy (23.10.2011)Faktúry zoradené podľa dátumu splatnosti:
December 2013
Servis - OSBD: 4 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 321 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 282 €
Teplo - Handlovská energetika: 970 €
Teplo - Handlovská energetika: 590 €
Predplatné - Slovenská pošta: 158 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 84 €
Antivírus - ISSO: 76 €
Telefóny - Slovak Telekom: 15 €
Tlač novín - Ofsetka: 71 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 206 €


November 2013
Kancelárske potreby - CERTUS: 17 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 197 €
Preprava - SAD Prievidza: 67 €
Telefóny - Slovak Telekom: 18 €
Webhosting - WebHouse: 85 €
Teplo - Handlovská energetika: 983 €
Poistenie - Komunálna poistovňa: 45 €
Náklady na dopravu - RKC: 26 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 235 €
Zemný plyn - RWE: 3763 €
Teplo - Handlovská energetika: 820 €
Poistenie - Generali: 156 €
Elektromontážne práce - 466: Elektro MLM €
Zemný plyn - SPP: 626 €
Zemný plyn - SPP: 557 €
Zemný plyn - SPP: 447 €
Predplatné - Slovenská pošta: 7 €
Telefóny - Slovak Telekom: 24 €
Členský poplatok - KASS: 100 €
Preprava - SAD Prievidza: 54 €
Hardware na internet - ISSO: 119 €
Kontajnere - Ferex: 630 €
Verejné poistenie - Prvá Komunálna Finančná: 35 €
Zemný plyn - SPP: 626 €
Vývoz a uloženie odpadu - TEZAS: 202 €
Teplo - Handlovská energetika: 590 €
Teplo - Handlovská energetika: 590 €
Doména - WebHouse: 85 €


Október 2013
Preprava - SAD Prievidza: 76 €
Preprava - SAD Prievidza: 58 €
Skúšky a analýzy PSN - Alarm Systém: 193 €
Internetové pripojenie - ISSO: 896 €
Internetový hardware - ISSO: 190 €
Toner - ISSO: 30 €
Dezinfekčné prostriedky - VUP: 32 €
Tlač novín - Ofsetka: 71 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 51 €
Teplo - Handlovská energetika: 614 €
Servis - OSBD: 7 €
Odvoz a uloženie odpadu - TEZAS: 1 789 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 197 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Zemný plyn - SPP: 4917 €
Zemný plyn - SPP: 6127 €
Reinštalácia a hardware - ISSO: 88 €
Teplo - Handlovská energetika: 983 €
Tlač novín - Ofsetka: 71 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 44 €
Poistenie - Handlovská energetika: 291 €
Preprava - SAD Prievidza: 51 €
Zemný plyn - RWE: 1188 €
Elektrika - SSE: 27 €
Preprava - SAD Prievidza: 119 €
Teplo - Handlovská energetika: 1270 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 894 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1269 €
Knihy - Martinus: 131 €
Zemný plyn - SPP: 447 €
Zemný plyn - SPP: 557 €
Telefóny - Slovak Telekom: 129 €
BOZP - GVK&Ac: 100 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 178 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 88 €
Pitná voda - Handlovská energetika: 289 €
Pitná voda - Handlovská energetika: 226 €
Telefóny - Slovak Telekom: 15 €
Elektrina - SSE: 139 €
Predplatné - Iura Edition: 64 €
Preprava - SAD Prievidza: 88 €
Preprava - SAD Prievidza: 41 €
Preprava - SAD Prievidza: 106 €


September 2013
Triedna kniha - ŠEVT: 12 €
Teplo - Handlovská energetika: 983 €
Preprava - SAD Prievidza: 69 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1112 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Tlač novín - Ofsetka: 113 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 28 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 100 €
Internetové pripojenie - ISSO: 896 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 274 €
Vybavenie - NOMI: 2975 €
Kontrola - Kominár Hlinka: 76 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 181 €
Dvere - BC Štúdio: 43 €
Elektromontáž - Elektro MLM: 95 €
Zemný plyn - SPP: 211 €
Inzercia - Petit Press: 81 €
Telefóny - Slovak Telekom: 17 €
Vývoz a valcovanie - Agroprofit: 271 €
Vývoz a uloženie odpadu - TEZAS: 170 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 283 €
Preprava - SAD Prievidza: 97 €
Preprava - SAD Prievidza: 50 €

August 2013
Zemný plyn - RWE: 280 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Internetové pripojenie - ISSO: 896 €
Antivírus - ISSO: 48 €
Telefóny - Slovak Telekom: 100 €
Telefóny - Slovak Telekom: 16 €
Predplatné - Poradca: 25 €
Predplatné - Iura Edition: 70 €
Predplatné - Iura Edition: 70 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 266 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 289 €
Teplo - Handlovská energetika: 43 €
Zemný plyn - SPP: 211 €
Telefóny - Orange: 45 €
Tlačivá a nálepky - Maquita: 38 €


Júl 2013
Preprava - SAD Prievidza: 112 €
Telefóny - Slovak Telefon: 14 €
Telefóny - Slovak Telefon: 113 €
BOZP - GKV&Ac: 100 €
Zapožičanie pódia - KASS: 400 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 197 €
Preprava - SAD Prievidza: 143 €
Dezinfekčné prostriedky - VUP: 34 €
Stravovanie - ZŠ Koš: 204 €
BOZP - GKV&Ac: 350 €
Čerpadlo - Montes: 98 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 894 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1395 €


Máj 2013
Preprava - SAD Prievidza: 54 €
Preprava - SAD Prievidza: 48 €
Preprava - SAD Prievidza: 141 €
Preprava - SAD Prievidza: 54 €
Valcovanie - Agroprofit: 271 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Preprava - SAD Prievidza: 84 €
Preprava - SAD Prievidza: 104 €
Zemný plyn - RWE: 306 €
Internet - ISSO: 896 €
Toner - ISSO: 34 €
Inštalácia internetu - ISSO: 119 €
Konverter - ISSO: 26 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1 063 €
Teplo - Handlovská energetika: 216 €
Teplo - Handlovská energetika: 983 €
Virtuálny cintorín - 3Wslovakia: 99 €
Telefónny - Slovak Telekom: 110 €
Ples - SOZA: 78 €
Vlajky - Olymp: 528 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 162 €
Tlačiarne - Atrio Plus: 283 €
Telefónny - Slovak Telekom: 24 €
Erby a plakety - Olymp: 672 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 305 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 298 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 18 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Preprava - SAD Prievidza: 56 €
Preprava - SAD Prievidza: 56 €
Spoločenské podujatie - REATEK: 275 €


Apríl 2013
Kancelárske potreby - CERTUS: 46 €
Knihy - Martinus: 133 €
Licencia a servis - JKLdata: 354 €
Preprava - SAD Prievidza: 59 €
Teplo - Handlovská energetika: 983 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 65 €
Mesačník - PORADCA: 25 €
Internet - ISSO: 896 €
Anténa - ISSO: 150 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 894 €
Zemný plyn - RWE: 441 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Teplo - Handlovská energetika: 374 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 181 €
Preprava - SAD Prievidza: 69 €
Preprava - SAD Prievidza: 66 €
Kontajner - Ferex: 637 €
Telefón - Slovak Telekom: 24 €
Stavebné práce - Vis Maior Trade: 2 933 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 26 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 292 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 279 €
Poistenie - Generali: 353 €
Toner - ISSO: 30 €


Marec 2013
Teplo - Handlovská energetika: 983 €
Poistné - Komunálna poisťovňa: 163 €
Poistné - Komunálna poisťovňa: 81 €
Odvoz odpadu - TEZAS: 92 €
Projektová dokumentácia - AMINA: 7 620 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 164 €
Preprava - SAD Prievidza: 86 €
Servis STA - OSBD: 30 €
Zemný plyn - RWE: 1 382 €
Elektromer - ARTTV: 59 €
Elektromer - ELEKTROKISS: 52 €
Počítačové školenie - JKLdata: 62 €
Teplo - Handlovská energetika: 762 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 267 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 34 €
Odvoz odpadu - TEZAS: 1 069 €
Zákony - PORADCA: 25 €
Telefóny - Slovak Telekom: 24 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 166 €
Prímestská linka - SAD Prievidza: 144 €
Telefóny - Slovak Telekom: 30 €
Update programu - SUSOFT: 168 €
BOZP - GVK&AC: 100 €
Poistné - Komunálna poisťovňa: 86 €
Poistné - Komunálna poisťovňa: 1 214 €
Knihy - IKAR: 65 €
Teplo - Handlovská energetika: 1 245 €


Február 2013
Oprava verejného osvetlenia - ELEKTROKISS: 80 €
Žiarivky a štartéry - ARTTV: 101 €
Teplo - Handlovská energetika: 983 €
Skládkovanie - TEZAS: 1082 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Zimná údržba - Agroprofit: 309 €
Telefón - Orange: 44 €
Obedy - PICO: 488 €
Tlač - Ofsetka : 60 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Teplo - Handlovská energetika: 769 €
Strava - Školská jedáleň: 772 €
Inštalácia internetu - ISSO: 119 €
Internetové pripojenie - ISSO: 896 €
Telefóny - Slovak Telekom: 108 €
Zemný plyn - RWE: 3160 €
Telefónny - Slovak Telekom: 22 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 151 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 659 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 250 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 257 €
Prepravy - SAD Prievidza: 144 €
Vizitky - Ofsetka: 12 €
Preprava - SAD Prievidza: 70 €


Január 2013
Vodné a stočné - Hornonitriaske bane: 279 €
Teplo - Handlovská energetika: 1102 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Vodné a stočné - Hornonitriaske bane: 13 €
Telefóny - Slovak Telekom: 101 €
Telefóny - Slovak Telekom: 26 €
Zber odpadu - TEZAS: 91 €
Obedy - PICO: 389 €
Zimná údržba - Agroprofit: 139 €
Členský príspevok - Cestovný ruch: 300 €
Mesačník - IURA EDITION: 54 €
Požiarna bezpečnosť - Kováčik: 69 €
Požiarna bezpečnosť - Kováčik: 76 €
Pripojenie do internetu - ISSO: 896 €
Obedy - PICO: 486 €
Zimná údržba - AGROPROFIT: 534 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Účtovný systém - MRP-COMPANY: 42 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1053 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Zemný plyn - RWE: 3865 €
Teplo - Handlovská energetika: 983 €
Teplo - Handlovská energetika: 892 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 308 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 336 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 166 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 28 €
Telefón - Slovak Telekom: 23 €
Telefón - Slovak Telekom: 25 €
Reprodukovaná hudba - SOZA: 21 €


ROK 2012
Január 2012
Vodné a stočné - VEOLIA: 38 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 140 €
Zemný plyn - RWE: 4 539 €
Internet - ISSO: 119 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 149 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 91 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 765 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 1 €
Zmluva o dielo - Obecná stavebná spoločnosť: 5 307 €
Poskytnutie dotácie - Obecná stavebná spoločnosť: 18 783 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 11 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 0 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 11 €
Teplo - Handlovská energetika: 1 224 €
Predplatné - Slovenská pošta: 149 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1 249 €
Licencie - InTe: 144 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 5 €
Kancelárske potreby - FVCC - RS: 92 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 58 €
Telefóny - Slovak Telekom: 137 €
Telefóny - Slovak Telekom: 22 €
Demontáž - ELEKTROKISS: 42 €
Bezpečnosť práce - GKV & Ac: 100 €
Tlač novín - SUBAKOprint: 63 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 242 €
Doprava - SAD Prievidza: 144 €
Kontrola - Kováčik: 100 €
Kontrola - Kováčik: 95 €

Február 2012
Odborné prehliadky a skúšky - Ján Bakyta: 165 €
Revízia - VKP Ivan Bakyta: 80 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 57 €
Projektová dokumentácia - TECHNICKÁ INŠPEKCIA: 168 €
Teplo - Handlovská energetika: 1 202 €
Inštalácia - RPKT: 158 €
Internet - ISSO: 896 €
Toner - ISSO: 87 €
Teplo - Handlovská energetika: 1 286 €
Verejné obstarávanie - Premier Consulting: 1 185 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 894 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1 899 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 192 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 19 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 344 €
Plyn - RWE: 3 697 €
Telefóny - Slovak Telekom: 21 €
Doprava - SAD Prievidza: 144 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 8 €
Obchodno-technická pomoc - OSBD: 5 €
Autorská odmena - SOZA: 20 €

Marec 2012
Meradlo - VEOLIA: 34 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 39 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 14 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 1 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 1 410 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 102 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 1 477 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 146 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 50 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 763 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 67 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 877 €
Elektrika - Stredoslovenská energetika: 167 €
Údržba ciest - AGROPROFIT: 713 €
Potraviny - Školská jedáleň Koš: 1371 €
Príručka - RVC: 22 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Teplo - Handlovská energetika: 1334 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 60 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1160 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Lekárske posudky - MUDr. Cmarková: 12 €
Zemný plyn - RWE: 3016 €
Telefón - Slovak Telekom: 24 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 165 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Oprava - ELEKTROKISS: 42 €
Vlajka - OLYMP: 20 €
Vlajka - OLYMP: 48 €
Telefón - Slovak Telekom: 10 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 273 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 22 €
Internet - ISSO: 896 €
Inštalácia internetu - ISSO: 238 €
Obrusy - CORA: 508 €
Kontajner - FEREX: 451 €

Apríl 2012
Uloženie odpadu - TEZAS: 1309 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Teplo - Handlovská energetika: 1008 €
Softwarové licencie - JKLdata: 321 €
Zemný plyn - RWE: 1307 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 286 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 184 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1311 €
BOZP - GKV & Ac: 100 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Upgrade programu - SUSOFT: 140 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 21 €
Stravovanie - Školská jedáleň Koš: 743 €
Obedy - Školská jedáleň Koš: 38 €
Telefóny - Slovak Telekom: 114 €
Preprava - SAD Prievidza: 50 €
Preprava - SAD Prievidza: 70 €
Odvoz odpadu - TEZAS: 607 €
Lišty a platňa - IDOS&RS: 505 €
AL rámy - IDOS&RS: 382 €
Členské - Región Horná Nitra: 150 €
Preprava - SAD Prievidza: 55 €
Telefóny - Orange: 46 €
Kancelárske potreby - CERUS: 22 €

Máj 2012
Pripojenie do internetu - ISSO: 119 €
Práce v exteriéri - Agroprofit: 534 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Nerezový držiak - GRYF: 33 €
Zemný plyn - SPP: 747 €
Zemný plyn - RWE: 403 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 179 €
Kontrola kotolne - Roman Hlinka: 193 €
Pripojenie do internetu - ISSO: 896 €
Projektová dokumentácia - Pavel Gál: 200 €
Uloženia odpadu - TEZAS: 1720 €
Príslušenstvo a inštalácia - RPKT: 82 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 894 €
Tovar - Gemer Kovo: 133 €
Telefóny - Slovak Telekom: 25 €
Telefóny - Slovak Telekom: 112 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Preprava - SAD Prievidza: 93 €
Cartridge - ATRIO: 191 €
Výkon JCB - STS: 143 €
Preprava - SAD Prievidza: 41 €
Preprava - SAD Prievidza: 93 €
Cisternová preprava - Ján Borko: 90 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 79 €
Preprava - SAD Prievidza: 49 €
Preprava - SAD Prievidza: 137 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 23 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 293 €
Úrazové poistenie - Komunálna poisťovňa: 7 €
Náplň - ISSO: 33 €
Preprava - SAD Prievidza: 97 €
Preprava - SAD Prievidza: 107 €
Preprava - SAD Prievidza: 106 €

Jún 2012
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Sebedražské noviny - SUBAKOprint: 63 €
Štetec a farby - FALPRIT: 35 €
Havaríjne poistenie - Generali: 353 €
Telefóny - Orange: 46 €
Toner - ATRIO: 36 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 308 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 177 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 26 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 1 196 €
Zemný plyn - RWE: 274 €
Teplo - Handlovská energetika: 236 €
Informačné tabule - IDOS&RS: 600 €
Inzercia - 14 press: 150 €
Softwarové licencie - JKLdata: 321 €
Káblové pripojenie - ISSO: 30 €
Prenájom atrakcií - Karol Bizík: 328 €
Telefóny - Orange: 46 €
Tabuľa, erb, štátny znak - Olymp: 263 €
Internet - ISSO: 896 €

Júl 2012
Zemný plyn - SPP: 747 €
Strava - PICO: 475 €
Virtuálny cintorín - 3Wslovakia: 99 €
Rastliny - CRZ: 629 €
Telefóny - Slovak Telekom: 27 €
Preprava - BUS DOPRAVA: 437 €
Inštalácia, nádoba na toner - RPKT: 77 €
Predplatné - Slovenská pošta: 6 €
Telefóny - Slovak Telekom: 100 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Preprava - SAD Prievidza: 53 €
Geometrický plán - GEOing: 1 279 €
Internet v bytovkách - ISSO: 1 576 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Poistné - Komunálna poisťovňa: 237 €
Strava - PICO: 475 €
Zemný plyn - SPP: 747 €
Teplo - Handlovská energetika: 200 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 181 €
Zemný plyn - RWE: 256 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 133 €
Internet - ISSO: 896 €
Vodné a stočné - VEOLIA: 10 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 280 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 29 €
Systém ochrany - GVK&Ac : 100 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 191 €


August 2012
Zemný plyn - SPP: 747 €
Zemný plyn - SPP: 747 €
Zemný plyn - RWE: 250 €
Teplo - Handlovská energetika: 194 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 263 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 295 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 15 €
Telefóny - Slovak Telekom: 103 €
Telefóny - Slovak Telekom: 21 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Nálepky a diplom pre Materskú škôlku - Maquita: 27 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Preprava - SAD Prievidza: 61 €
Preprava - SAD Prievidza: 88 €
Poistný ventil - DUCOMONT: 41 €


September 2012
Kancelárske potreby - CERTUS: 12 €
Zariaďovacie predmety - PEPAMONT: 183 €
Guľatina - Drevovýroba: 70 €
Optický válec - ATRIO PLUS: 288 €
Telefóny - Slovak Telekom: 18 €
Obedy - PICO: 426 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Právna pomoc - JUDr. Zajac: 150 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 303 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 262 €
Teplo - Handlovská energetika: 189 €
Drevo a poťah - FUNSTAR: 103 €
Preprava - SAD Prievidza: 90 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Preprava - D.O.P.: 146 €
Software - JKLdata: 321 €
Preprava - D.O.P.: 146 €


Október 2012
Zemný plyn - SPP: 300 €
Preprava - SAD Prievidza: 78 €
Obedy - PICO: 601 €
Zemný plyn - RWE: 132 €
Zemný plyn - SPP: 224 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 70 €
Internet - ISSO: 896 €
Zemný plyn - RWE: 1336 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Skládkovanie odpadu - TEZAS: 1228 €
Preprava - SAD Prievidza: 55 €
Teplo - Handlovská energetika: 207 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 279 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 286 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Preprava - SAD Prievidza: 57 €
Telefón - Slovak Telekom: 19 €
Telefón - Slovak Telekom: 106 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 182 €
Poistenie - Komunálna poisťovňa: 291 €
Poistenie - Komunálna poisťovňa: 291 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Náplň - ISSO: 23 €
Preprava - SAD Prievidza: 60 €
BOZP - GKV & Ac: 100 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €


November 2012
Preprava - SAD Prievidza: 103 €
Preprava - SAD Prievidza: 82 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 53 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 47 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 53 €
Cmarková - lekárske posudky: 12 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Obedy - PICO: 551 €
Zemný plyn - RWE: 3073 €
Teplo - Handlovská energetika: 69 €
Skládkovanie odpadu - TEZAS: 1500 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 894 €
Telefóny - Slovak Telekom: 24 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 177 €
Mesačník - IURA EDITION: 47 €
Internet - ISSO: 896 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 299 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 296 €
Stočné - Hornonitrianske bane: 20 €
Telefón - Slovak Telekom: 22 €
Preprava - SAD Prievidza: 65 €
Preprava - SAD Prievidza: 72 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 1510 €
Servisné práce - OSBD: 32 €
Diaľkové ovládače - TRIDO: 510 €
Komponenty a servis - RPKT: 107 €
Myš a monitor - ISSO: 163 €
Toner - ISSO: 34 €
Teplo - Handlovská energetika: 830 €
Doprava - RKC PD: 28 €
Revízie - ELEKTROKISS: 178 €
Preprava - SAD Prievidza: 60 €
Výmeny a opravy - ELEKTROKISS: 39 €
Poistné - Komunálna poisťovňa: 45 €
Webhosting - WebHouse: 90 €
Pripojenie do internetu - ISSO: 215 €
Kontrola hydrantov - Kováčik: 33 €
Hasiaci prístroj - Kováčik: 72 €
Predplatné - Slovenská pošta: 150 €
Prepravy - SAD Prievidza: 135 €
Odborná pomoc - OSBD: 17 €


December 2012
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1157 €
Teplo - Handlovská energetika: 819 €
Teplo - Handlovská energetika: 635 €
Internet - ISSO: 896 €
Telefón - Slovak Telekom: 102 €
Triedenie odpadu - TEZAS: 158 €
Montáž ozdôb - ELEKTROKISS: 79 €
Akumulátor - ALARM SYSTÉM: 49 €
Telefón - Slovak Telekom: 20 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Zemný plyn - SPP: 589 €
Žiarivky - ARTTV: 86 €
BOZP - GKV & Ac: 200 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 25 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 296 €
Vodné a stočné - Veolia: 1 €
Vodné a stočné - Veolia: 79 €
Vodné a stočné - Veolia: 145 €
Vodné a stočné - Veolia: 36 €
Vodné a stočné - Veolia: 61 €
Vodné a stočné - Veolia: 114 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 269 €
Zastupovanie učiteľov - OÚ Koš: 143 €


ROK 2011
November 2011
Skener a toner - ISSO: 110 €
Členský príspevok - ZMOS: 261 €
Preprava - SAD Prievidza: 57 €
Oprava - REVIDA: 170 €
Kopanie - STS: 240 €
Spracovanie grafiky a iunzercia - JOMA: 300 €

December 2011
Oprava - OSBD: 10 €
Členský príspevok - RZCR: 57 €
Teplo - Handlovská energetika: 384 €
Telefóny - Orange: 44 €
Zákony - Poradca: 19 €
Preprava - SAD Prievidza: 54 €
Antivírus - ISSO: 76 €
Knihy - IKAR: 205 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 69 €
Teplo - Handlovská energetika: 682 €
Uloženie odpadu - TEZAS: 1 271 €
Obecné noviny - INPROST: 47 €
Knihy - Martinus: 216 €
Vývoz odpadu - TEZAS: 715 €
Teplo - Handlovská energetika: 1 008 €
Elektropotreby - KELMAX: 27 €
Predplatné - Petit Press: 25 €
Zemný plyn - RWE: 4 018 €
Zmluva o dielo - Obecná stavebná spoločnosť: 4 113 €
Zmluva o dielo - Obecná stavebná spoločnosť: 4 113 €
Obedy - PICO: 396 €
Telefóny - Slovak Telekom: 131 €
Predplatné - Slovenská pošta: 149 €
Vývoz žumpy - AGROPROFIT: 89 €
Odvoz odpadu - AGROPROFIT: 89 €
Vývoz a triedenie odpadu - TEZAS: 164 €
Telefóny - Slovak Telekom: 27 €
Členské - ZMOS: 346 €
Preprava - SAD Prievidza: 144 €
Koncert - SOZA: 177 €
Kancelárske potreby - CERTUS: 310 €
Vodné a stočné - Hornonitrianske bane: 35 €
Pitná voda - Hornonitrianske bane: 443 €
PSN Základná škola - ALARM SYSTÉM: 100 €
PSN Obecný úrad - ALARM SYSTÉM: 153 €
Zákony - PORADCA: 13 €
Pozvánky - SUBAKOprint: 9 €
Dovoz stravy - DOP: 249 €
Obedy - PICO: 277 €
Sudové vino - Ján Píš: 26 €
Zimná údržba - AGROPROFIT: 181 €
Notebook - ISSO: 574 €