Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

 Získali sme grant 3000 € pre naše deti 
TJ Baník Sebedražie | 25. jún 2017
Získali sme grant 3000 € pre naše deti
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojimi hlasmi za získanie grantu zo Slovenskej sporiteľne určené pre futbalové kluby v celkovej výške 3 000 € za získanie 3 000 SMS hlasov na nákup vyšpecifikovaných vecí ako sú: 2 sady dresov pre mládež, futbalové brány, ochranné siete a tréningové pomôcky pre mládež.
EŠTE RAZ VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!


 Oslava MDŽ 
Veronika Šimkovičová | 27. máj 2017
Oslava MDŽ
V našej obci sme sviatok MDŽ oslavovali 8. marca. Po úprimnom príhovore starostu obce Ing. P. Juríčka, vystúpili deti zo základnej školy, ako vždy s vynikajúcim programom, FS Sebedražanka a ako hosť, muži Speváckej skupiny JASS z Prievidze. Pokračovanie


 Uvítanie do života - jar 2017 
Lívia Svítková | 7. máj 2017
Uvítanie do života - jar 2017
K najkrajším akciám v našej obci patrí jednoznačne uvítanie detí do života. Tak sa stalo aj v utorok 18.4. 2017, hneď po Veľkonočnom pondelku. Pokračovanie


 Januárové číslo Sebedražských novín 
Obec Sebedražie | 7. máj 2017


 Zisťovanie záujmu o kompostér 
Uznesenie OcZ | 4. marec 2017
Zisťovanie záujmu o kompostér
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe pri zabezpečení zákonnej povinnosti obce - určiť spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov.
Obecné zastupiteľstvo ukladá poslancom OcZ vykonať vo svojich poslaneckých obvodoch prieskum zameraný na zistenie záujmu o domové kompostéry a na súčasný spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov. Výsledok prieskumu bude slúžiť ako podklad pre OcZ pri rozhodovaní o zavedení systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu na území obce Sebedražie v domácnostiach rodinných domov.
Anketový lístok


 Archív 


 (Stará stránka) 


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info