Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

 Zisťovanie záujmu o kompostér 
Uznesenie OcZ | 4. marec 2017
Zisťovanie záujmu o kompostér
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe pri zabezpečení zákonnej povinnosti obce - určiť spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov.
Obecné zastupiteľstvo ukladá poslancom OcZ vykonať vo svojich poslaneckých obvodoch prieskum zameraný na zistenie záujmu o domové kompostéry a na súčasný spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov. Výsledok prieskumu bude slúžiť ako podklad pre OcZ pri rozhodovaní o zavedení systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu na území obce Sebedražie v domácnostiach rodinných domov.
Anketový lístok


 5. Obecný ples 
Mária Boboková | 28. január 2017
5. Obecný ples
Dňa 14.1.2017 sa uskutočnil 5. Obecný ples pod záštitou kultúrnej komisie a Obecného zastupiteľstva v Sebedraží. Na plese sa zabávalo 80 hostí, ktorí mali možnosť okrem výborného jedla, vidieť aj zaujímavý program v podaní tanečnej skupiny Cubano project Prievidza a ľudovej hudby v zložení Braňa Jakubisa a súrodencov Michalcových. Do tanca hrala skupina OK Band. Pokračovanie


 Prijatie čestných darcov krvi 
Lívia Svítková | 28. január 2017
Prijatie čestných darcov krvi
Blíži sa koniec roka a v našej obci ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie, pripravili posedenie pre bezplatných darcov krvi. Pán starosta, Ing. Peter Juríček vo svojom príhovore vyjadril poďakovanie. Pokračovanie


 Pozvánka na 14. farský ples 
Farnosť sv. Barbory v Sebedraží | 21. december 2016
Pozvánka na 14. farský ples
Farnosť sv. Barbory v Sebedraží Vás pozýva na 14. ročník farského plesu. Tentokrát tak trochu netradičný... Valentínsky batôžkový farský ples. Vstupenky si môžete objednať / zakúpiť u Z. Medňanskej na tel. č. 0911-465-382.
KEDY: Sobota 11. február 2017 o 19:00 hod.
KDE: KD v Sebedraží


 Uvítanie do života - druhý polrok 
Lívia Svítková | 18. december 2016
Uvítanie do života - druhý polrok
„Dieťa. Príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho rodičia uzreli a začnú ho milovať. Zaplače, otvorí oči a je nekonečne ich.“ Týmito slovami sa začala slávnosť uvítania detí do života v stredu 16.11.2016. Je to asi tá najkrajšia akcia, aká sa od nepamäti koná v našej obci. Uvítali sme deväť novonarodených detí, v druhej polovici tohto roku. K oslávencom musíme priradiť aj malého Denisa Torresa, ktorý mal samostatné uvítanie o týždeň skôr. Pokračovanie


 Jubilejné sobáše 
Lívia Svítková | 18. december 2016
Jubilejné sobáše
25.11.2016 sme sa zišli v Kultúrnom dome v Sebedraží, aby sme oslávili 30 rokov spoločného života našich občanov. Na slávnosti sa zúčastnili manželia Svoradovci a Jambrichovci. Pokračovanie


 Jubileum pani Kepákovej 
Lívia Svítková | 18. december 2016
Jubileum pani Kepákovej
Stalo sa tradíciou, že si v našej obci uctievame významné životné jubileá našich občanov. Určite k nim musíme zaradiť aj našu spoluobčianku p. Helenu Kepákovú, ktorá tento rok oslávila krásne životné jubileum. Pokračovanie


 Archív 


 (Stará stránka) 


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info