Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

 Uvítanie do života - jar 2017 
Lívia Svítková | 7. máj 2017
Uvítanie do života - jar 2017
K najkrajším akciám v našej obci patrí jednoznačne uvítanie detí do života. Tak sa stalo aj v utorok 18.4. 2017, hneď po Veľkonočnom pondelku. Pokračovanie


 Januárové číslo Sebedražských novín 
Obec Sebedražie | 7. máj 2017


 Zisťovanie záujmu o kompostér 
Uznesenie OcZ | 4. marec 2017
Zisťovanie záujmu o kompostér
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe pri zabezpečení zákonnej povinnosti obce - určiť spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov.
Obecné zastupiteľstvo ukladá poslancom OcZ vykonať vo svojich poslaneckých obvodoch prieskum zameraný na zistenie záujmu o domové kompostéry a na súčasný spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov. Výsledok prieskumu bude slúžiť ako podklad pre OcZ pri rozhodovaní o zavedení systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu na území obce Sebedražie v domácnostiach rodinných domov.
Anketový lístok


 5. Obecný ples 
Mária Boboková | 28. január 2017
5. Obecný ples
Dňa 14.1.2017 sa uskutočnil 5. Obecný ples pod záštitou kultúrnej komisie a Obecného zastupiteľstva v Sebedraží. Na plese sa zabávalo 80 hostí, ktorí mali možnosť okrem výborného jedla, vidieť aj zaujímavý program v podaní tanečnej skupiny Cubano project Prievidza a ľudovej hudby v zložení Braňa Jakubisa a súrodencov Michalcových. Do tanca hrala skupina OK Band. Pokračovanie


 Prijatie čestných darcov krvi 
Lívia Svítková | 28. január 2017
Prijatie čestných darcov krvi
Blíži sa koniec roka a v našej obci ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie, pripravili posedenie pre bezplatných darcov krvi. Pán starosta, Ing. Peter Juríček vo svojom príhovore vyjadril poďakovanie. Pokračovanie


 Archív 


 (Stará stránka) 


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info