Rozpočet obce Sebedražie

Názov Zverejnené Dokument
Záverečný účet obce za rok 2018 05.06.2019
Zmluva o dielo 04.06.2019
2.úprava rozpočtu obce na rok 2019 03.05.2019
1.úprava rozpočtu obce na rok 2019 26.03.2019
Rozpočet obce na rok 2019 26.11.2018
2.úprava rozpočtu obce na rok 2018 09.10.2018
Plán HK apríl - september 2018 04.04.2018
Rozpočet obce na rok 2018 20.12.2017
1. uprava rozpoctu na rok 2017 18.08.2017
Schválený rozpočet obce na rok 2017 14.12.2016