Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o dielo č. 15/02/2020- výmena umelej trávy 17.02.2020
Zmluva č.1/2020 o nájme pozemku Krausko J. a Krausková M. 07.02.2020
Zamestnávateľská zmluva 22.01.2020
Zmluva 46/2019 Marius Pedersen,s.d 31.12.2019
Zmluva 47/2019 Marius Pedersen, a.s. 31.12.2019
Protokol o prechode vlastníckeho práva 09.12.2019
Dodatok k zmluve Bobocký Miloš 09.12.2019
Zmluva o dielo č.44/2019 - Zimná údržba miestnych komunikácii 09.12.2019
T- Slovak Telekom a.s. - dodatok k zmluve 07.12.2019
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľností 02.12.2019