MUDr. Škultétyová

MUDr. Škultétyová oznamuje svojim pacientom, že od 1.1.2019 nebude dochádzať do obce za účelom predpisovania liekov. Dôvodom je elektronické predpisovanie liekov.

07.01.2019
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku