Návrh VZN 1/2019

Návrh - VZN 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

11.01.2019
Návrh VZN 1/2019
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku