Obec Sebedražie v spolupráci s komisiami pri Obecnom úrade Sebedražie a ...
Obec Sebedražie vybavuje žiadosti o dotácie z ÚPSVaR pre všetky oprávnené deti, ...
Vážení spoluobčania, rýchly optický internet je odteraz dostupný aj v našej obci. ...
Oznamujeme občanom, že pre vybavenie napájania kanalizačných prípojok budú vyčlenené dva ...
Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prividzi        ...
23. – 25. jún 2021 Regionálne kultúrne centrum Prievidza Hornonitrianske múzeum ...
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :oznamuje občanom  obce, že  v dňoch ...
Oznamujeme občanom, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez národný ...
Zoznam ulíc sa nachádza v prílohe ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2021-09-12
FO-2021-09-05
FO-2021-08-29
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
09.09.2021 17:00
Materiálov na prerokovanie
9
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Sociálne veci 03.06.2021
Financie 02.06.2021
Kultúra a školstvo 26.05.2021
Kultúra a školstvo 12.05.2021
Financie 07.12.2020
Archív zasadnutí komisií »