Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368 samospráv, ...
O Z N A M Oznamujeme Vám, že dňa 8.12.2021 t. j. (v  stredu) ...
Obecný úrad je v súlade s platnými opatreniami uzatvorený do 9.12.2021.V ...
Oznamujeme občanom, že z dôvodu pandemickej karantény vybavuje stavebný úrad len ...
                      ...
Obecný úrad v Sebedraží v rámci kontroly pridelenia evidenčných známok pre psov, žiada ...
Obec Sebedražie v spolupráci s komisiami pri Obecnom úrade Sebedražie a ...
Obec Sebedražie vybavuje žiadosti o dotácie z ÚPSVaR pre všetky oprávnené deti, ...
Vážení spoluobčania, rýchly optický internet je odteraz dostupný aj v našej obci. ...
Oznamujeme občanom, že pre vybavenie napájania kanalizačných prípojok budú vyčlenené dva ...
Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prividzi        ...
Prehľad všetkých archívnych správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
FO-2021-11-25https://sebedrazie.fara.sk/
FO-2021-11-21
FO-2021-11-14
Prehľad všetkých archívnych farských správ, zverejnených na stránkach www.sebedrazie.sk
Obecné zastupiteľstvo
Najbližšie
09.12.2021 17:00
Materiálov na prerokovanie
9
Pozvánka
Archív rokovaní MsZ
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia Termín Zápisnice
Financie 01.12.2021
Sociálne veci 20.09.2021
Kultúra a školstvo 08.09.2021
Kultúra a školstvo 23.08.2021
Sociálne veci 03.06.2021
Archív zasadnutí komisií »