Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 05.06.2018
Zmluva o dielo 11/2018 25.05.2018
Zmluva o dielo 10/2018 25.05.2018
Zmluva o dielo 005/2018 04.05.2018
Dodatok k zmluve SPP 03.05.2018
Dodatok k zmluve SPP 03.05.2018
Kúpna zmluva č. 3/2018 25.04.2018
Zmluva o dielo č. 2/2018 24.04.2018
Zmluva o pripojení č.20180401,Dodatok 18.04.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 09.04.2018