Koncert kapely VH BAND

Golfový klub Bojnice a areál RYBNÍKY & GRILL v Sebedraží Vás opäť srdečne pozývajú na
koncert kapely VH BAND v sobotu 3. augusta 2019 o 17.00 hod.
Mieto konania : Pirátska loď v areáli RYBNÍKY & GRILL v Sebedraží .
Vstup zdarma.

31.07.2019
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku