Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o dielo č. 2/2018 24.04.2018
Zmluva o pripojení č.20180401,Dodatok 18.04.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 09.04.2018
Zmluva o dielo 28/2017 18.01.2018
Mandátna zmluva 12.01.2018
Zmluva Marius Pedersen , a.s. 09.01.2018
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 19.12.2017
Zmluva o dielo 13.12.2017