Pozvánky

Obec Sebedražie v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského Červeného kríža v Sebedraží a
Pozývame všetky mamičky, staré mamy, ale aj ich priaznivcov na oslavy Dňa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a obec Sebedražie vás pozývajú na regionálne
Pozývame občanov na divadelné predstavenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 22.4.2018
Naša farnosť Sv. Barbory sa aj totuto formou chystá podporiť nadchádzajúci Národný