okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.

podľa informácií z RÚVZ Bojnice Vám oznamujeme, že okres Prievidza dňom 25.9.2020 od 06.00 hod. prechádza do oranžovej farby semaforu COVID-19.
Týmto dňom a časom sa:

zakazujú návštevy v zariadeniach sociálnej starostlivosti v okrese Prievidza,
zakazujú návštevy v nemocnici,
obmedzujú hromadné podujatia  na maximálne 500 osôb v exteriéri, maximálne 250 osôb v interiéri (za dodržania všetkých hygienických a protiepidemických opartrení). 

Podrobnosti sú uvedené v „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo OLP/7311/2020, zo dňa 19. 09. 2020.

 Ing. Dušan Krovina
vedúci | odbor krízového riadenia | Okresný úrad Prievidza
Medzibriežková 2 | 971 73 Prievidza | Slovenská republika
tel.: +421 46 5156400 | mobil: +421 905 205261
dusan.krovina@minv.sk | www.minv.sk

 

 24.09.2020
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08
FO-2020-05-31
FO-2020-05-24
Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od
FO-2020-05-17
Starostka obce Sebedražie, Obecný úrad ul. Hlavná č.471  SEBEDRAŽIE                                                 P
FO-2020-05-10