Oznam - stavebný úrad

Oznamujeme občanom, že od 1.1.2020 je činnosť stavebného úradu presunutá na Obecný úrad v Sebedraží , kde Vám je k dispozícií odborný pracovník v stredu počas stránkových hodín.
Jedná sa o stavebné povolenia, kolaudácie, oznámenia drobnej práce, oznámenia udržiavcích prác
a stavebných úprav.

08.01.2020
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
Zo všetkého čím som alebo čím sa domnievam, že som
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku