Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia

11.03.2020
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku