Uzatvorenie ZŠ, MŠ, Obecného úradu

Obec Sebedražie oznamuje občanom, že na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu
uzatvára dňom 13.3.2020 do 27.3.2020 Základnú a materskú školu. Zároveň upozorňuje občanov, že Obecný úrad bude pracovať v obmedzenom režime bez stránkových dní taktiež do 27.3.2020. 
Prosíme občanov, aby odložili úhradu poplatkov až po skončení obmedzenia a aby v rámci zabránenia šírenia vírusu dodržiavali  nariadenia krízového štábu SR.

12.03.2020
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku