Farske oznamy

FARSKÉ OZNAMY 23.03.2020 až do odvolania

 

  • V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 KBS odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy. Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.
  • Preto v našej farnosti verejné bohoslužby, ani ohlásené stretnutia /prvoprijmajúci, birmovanci/ nebudú až do odvolania. Kto by potreboval vyslúžiť sv. spoveď, alebo zariadiť pohreb, či vyslúžiť inú sviatosť, alebo sa poradiť, nech zatelefonuje na tel.č.: 0911 581  176. Rád budem k dispozícií.
  • https://www.tvlux.sk/ V dňoch od 23.3.2020 až do odvolania Vám TV LUX prinesie mimoriadne sv. omše:
  • PON-PIA 7:00    12:00    18:30
  • SOB 7:00    18:30
  • NED  10:00 18:30
  • Všetkých pozývam k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám. Pán Boh je nad všetkým.
  • Dostali sme dar. Aby sme znova objavili nádheru najbližších. Aby sme si uvedomili že krása nie je v tvári, ale v srdci. Aby sme znova objavili ticho prírody. Aby sme nekupovali to čo chceme, ale čo potrebujeme. Aby sme trošku viac pochopili že sv. omša je dar a nie povinnosť. Aby sme si vážili život a nezabíjali nezmyselne čas. Pán dopustil dar epidémie. Objavme čo nám chce povedať.

 

 

Váš správca farnosti Marian Krajč, farár.22.03.2020
Nota
Dekret
Priloha - Odpustky
„Dieťa. Príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho
Mesiac október sa od nepamäti viaže s úctou k starším.
ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie pripravil dňa 7.10.2016 slávnosť
Dva mesiace letných prázdnin uplynuli ako voda. Keď sa žiaci
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
Zo všetkého čím som alebo čím sa domnievam, že som
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku