Zmenené otváracie hodiny Slovenskej pošty

Slovenská pošta so sídlom v Sebedraží v súvislosti so zamedzením šírenia corona - vírusu je otvorená v skrátených otváracích hodinách.
Pošta je otvorená každý pracovný deň od 8:00 do 11:00 hod.

26.03.2020
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku