Oznam pre rodičov detí MŠ, ZŠ

Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do školských zariadení od 1.6.2020 aby písomne nahlásili dieťa riaditeľke MŠ a ZŠ do pondelka 25.5.2020.

22.05.2020
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku