ZMO HN INFORMUJE OBYVATEĽOV

JEDNOTLIVCOV NIKTO NEPOČÚVAL, VERÍME, ŽE ĽADY SA POHLI

TESTOVANIE JE PRE VŠETKÝCH, NEZÁLEŽÍ, KTO HO ORGANIZUJE


Cieľom starostov a primátorov v Združení miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN), ktorí z dôvodu nedostatku personálu nebudú organizovať testovanie vo svojich mestách a obciach, je v prvom rade pomôcť systémom udržateľným do budúcnosti. Bez rozdielu, kto má kde trvalý pobyt. Bolo potrebné dať signál vláde SR.

My, starostovia a primátori, pracujeme ďalej, aby bol systém nastavený do budúcna, keďže schválený COVID automat nás bude nútiť testovať opakovane, s predpokladom až do ukončenia núdzového stavu. Zdravotníctvo nie je kompetenciou miest a obcí, tu nemôžeme suplovať zdravotnú infraštruktúru. Sme si vedomí núdzového stavu, pomáhame, ale nie spôsobom, kedy kolabujú ľudia zabezpečujúci testovanie. My nekritizujeme, ale poukazujeme na vážne problémy, ktoré vzišli z praxe a tiež ponúkame alternatívy na zvládnutie celej situácie.

Na základe včerajšieho vyhlásenia ZMO HN sa na samosprávy obracajú obyvatelia, čo majú robiť, keď zamestnávateľ vyžaduje od nich negatívny test a nebudú sa mať kde otestovať, lebo samosprávy nekonajú. Štatutári miest a obcí však konajú a naďalej pracujú na naplnení požiadaviek štátu. Komunikujú s okresnými úradmi, vyšším územným celkom, RÚVZ Bojnice a hľadajú riešenie. Informujú o otvorených Mobilných odberových jednotkách (MOM).

KEDY BUDÚ OTVORENÉ NOVÉ MOM
Samosprávy sú v pozícií, kedy celoplošné testovanie slúži na „posielanie ľudí do karantény“ a v politických debatách a vyhláškach uchádza podstatný cieľ, chrániť zdravie obyvateľov.

Zástupcovia ZMO HN sa nestavajú do pozície radcov, ani neotvárajú polemiku. Avšak schváliť COVID automat, ktorý jednoznačne indikuje opakované testovania bez toho, aby Ministerstvo zdravotníctva schvaľovalo MOM napríklad v obciach a mestách pod 5000 obyvateľov, pričom takéto MOM by slúžili pre širší región, považujú za nelogické. To, že neorganizujú niektoré mestá a obce nastávajúci víkend testovanie, neznamená, že naďalej nevenujú všetok svoj čas riešeniu celej vzniknutej situácie. Chcú spolupracovať rozložením síl v regióne. Za povšimnutie tiež stojí otázka financovania testovania, kedy sa testovaním narúša tok finančnej hotovosti obcí a miest, ktoré musia vyčleniť zdroje napríklad na školstvo, zimnú údržbu, a ďalšie svoje kompetencie a peniaze na účte nemajú. Náklady za uplynulé tri kolá testovania ešte samosprávam preplatené neboli.

Starostovia a primátori majú informácie, že súkromní prevádzkovatelia po podpise Zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR budú svoje MOM-ky prevádzkovať 6 dní v týždni a 8 hodín denne. Rovnako tak existuje schéma pomoci pre zamestnávateľov, ktorí buď samostatne alebo spojením, dokážu na pretestovanie svojich zamestnancov využiť tento model. Samosprávy budú súčinné, poradia, pomôžu. No tentokrát musia dať vydýchnuť svojim zamestnancom, dobrovoľníkom a zdravotníkom. Preto sa snažia spojiť sily. V záujme ochrany obyvateľov a nastavenia dlhodobo udržateľného systému Covid automatu.

Ďakujeme za pochopenie.

10.02.2021
Celý dokument na stiahnutie
FO-2018-02-25
FO-2018-02-11
Naša farnosť Sv. Barbory sa aj totuto formou chystá podporiť
V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže
Dňa 13.1. 2018 sa uskutočnil 6.Obecný ples  v Sebedraží pod záštitou
Harmonogram vývozu plastových fliaš v obci Sebedražie v roku 2018
Harmonogram vývozu skla v obci Sebedražie v roku 2018
Dňa 31.3.2018 končí funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra obce. V
Oznámenie o strategickom dokumente
Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov dňa 25.10.2017v KD Sebedražie
Obec Sebedražie, oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom,
Stalo sa tradíciou, že si v našej obci uctievame významné
25.11.2016 sme sa zišli v Kultúrnom dome v Sebedraží, aby
„Dieťa. Príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho
Mesiac október sa od nepamäti viaže s úctou k starším.
ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie pripravil dňa 7.10.2016 slávnosť
Dva mesiace letných prázdnin uplynuli ako voda. Keď sa žiaci
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
Zo všetkého čím som alebo čím sa domnievam, že som