Rekonštrukcia základnej školy

Dva mesiace letných prázdnin uplynuli ako voda. Keď sa žiaci rozchádzali na konci minulého školského roka, pani riaditeľka Mgr. Eva Babaštová avizovala, že škola sa tieto letné prázdniny predsa len nezatvorí. Po celé dva mesiace sa tam usilovne pracovalo, aby na začiatku nového školského roka bolo všetko opravené, zmodernizované, zrekonštruované tak, ako sa naplánovalo.

Pani riaditeľka sa poďakovala na začiatku školského roka zriaďovateľovi Obec Sebedražie, pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu, že našli financie na takúto rozsiahlu rekonštrukciu a výsledok tohto dvojmesačného snaženia môžu zhodnotiť rodičia, žiaci i priatelia Základnej školy Sebedražie. Pani riaditeľka sa poďakovala aj svojim kolegyniam, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí si vyhrnuli rukávy, prerušili svoju dovolenku, tiež prispeli svojim dielom k včasnému uprataniu a nachystaniu školy na otvorenie školského roka.

Škola prešla nasledovnými úpravami: vyspravenie a omaľovanie, sokle vo všetkých priestoroch školy (triedy, chodby, kabinety, jedáleň), nová dlažba v dvoch častiach chodby, výmena okien – presvetlenie vnútorných priestorov školy, nový vchod do riaditeľne, celková rekonštrukcia výdajne stravy : elektrika, voda, obklady, dlažba, vybavenie kuchyne: linka, myčka, chladnička, nové okienka, kúpelňa. Vo všetkých triedach boli vymenené tabule za nové. V dvoch triedach , v riaditeľni a v jedálni boli vymenené žalúzie za horizontálne...... a ešte veľa drobných opráv, ktoré bolo potrebné urobiť. Naším cieľom do budúcnosti je ešte rekonštrukcia toaliet školy a vybudovať altánok v záhradnej časti školského dvora.

Otvorenie nového školského roka 2016/2017 tento rok sprevádzalo daždivé počasie. Jeho slávnostná časť sa preto konala v priestoroch chodby školy. Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných – hostí, rodičov, deti, pedagogický i nepedagogický zbor. Osobitne privítala 11 prváčikov, pre ktorých tento rok bude plný povinností. Popriala im veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v základnej škole.

Pani riaditeľka privítala v pedagogickom zbore Mgr. Zuzanu Šimkovičovú, ktorá sa vrátila po rodičovskej dovolenke. Ako nepedagogický pracovník v základnej škole na post upratovačky nastúpila Mária Čertíková. Pani riaditeľka popriala všetkým zamestnancom školy veľa trpezlivosti, elánu, tvorivých síl pri svojej práci počas nového školského roka. Rodičom zaželala pevné nervy a obrovskú trpezlivosť pri písaní domácich úloh so svojimi deťmi.

Viac fotografií tu.08.10.2016
Oznámenie o strategickom dokumente
Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov dňa 25.10.2017v KD Sebedražie
Obec Sebedražie, oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom,
Stalo sa tradíciou, že si v našej obci uctievame významné
25.11.2016 sme sa zišli v Kultúrnom dome v Sebedraží, aby
„Dieťa. Príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho
Mesiac október sa od nepamäti viaže s úctou k starším.
ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie pripravil dňa 7.10.2016 slávnosť
Dva mesiace letných prázdnin uplynuli ako voda. Keď sa žiaci
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
Zo všetkého čím som alebo čím sa domnievam, že som
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej