Žiadosť o zníženie a odpustenie poplatku za vývoz KO v roku 2021

Oznamujeme občanom, ktorí si chcú uplatniť zľavu z poplatku za odvoz KO, aby do 31.1.2021 doručili žiadosť ( viď príloha) spolu s potrebnými potvrdeniami  na OÚ.13.01.2021
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku