Zlepšime si podmienky cez 2% dane

Kto sme: futbalový klub TJ Baník Sebedražie
Čo podporujeme: zlepšenie podmienok areálu pre športovcov ale i všetkých občanov
Aktivity v roku 2020: výstavba oplotenia, konanie sérii letného kina
Cieľ a účel použitia: pokračovanie letného kina, skákací hrad pre deti, rekonštrukcia šatní

29.01.2021
Tlačivo na 2% dane
Plagát
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku