Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Sebedražie 06.02.2021

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci

 SEBEDRAŽIE

Miesto testovania: Kultúrny dom Sebedražie

Dátum testovania: sobota 06.02.2021

Čas testovania:           07:00  hod – 12:00 hod         12:00 hod – 12:30 hod prestávka 

                                    12:30 hod – 17:30 hod           17:30 hod – 18:00 hod prestávka

                                    18:00 hod – 19:00 hod


Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 - 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania : pri registrácii spolu s občianskym preukazom nahlasujete svoje telefónne číslo na mobilný telefón , alebo pevnú linku .

 

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov,  aby prichádzali podľa  ulíc nasledovne :

06.02.2021

od 07:00 hod. do 12:00 hod. 
ul. Hlavná , Košovská ,  Športová, Priehon, Banícka

od 12:30 hod. do 17:30 hod. ul. Boriny, Contorínska, Dúbravská

od 18:00 hod. do 19:00 hod. ul. Záhrady, ul. Lúčna,


Posledný odber 15 min pred prestávkou.

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0905 890 952,  na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.04.02.2021
Oznam o celoplošnom testovaní na stiahnutie
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku