Elektronické sčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021. Elektronický formulár nájdete na 

www.scitanie.sk08.02.2021
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku