Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prividzi 

                                      V y h l a s u j e  :

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza, od 

                                 18.6.2021 o 12:00 - do odvolania.


23.06.2021
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku