Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o dielo 30/2018 17.09.2018
Zmluva o dielo 1/2018 17.09.2018
Zmluva o dielo 31/2018 17.09.2018
Zmluva 35/2018 17.09.2018
Zmluva o dielo č. 12/9/2018 12.09.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 31.08.2018
Zmluva č.27/2018 31.08.2018
Nájomná zmluva 09.08.2018
Zmluva o dielo 29/2018 07.08.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 26.07.2018