Oznam uzatvorenie OÚ

Oznamujeme občanom,

že obecný úrad bude uzatvorený do 9.11.2020.

V prípade nutnosti budú nevyhnutné úkony zabezpečené elektronickou poštou alebo telefonicky.

email:

starostka@sebedrazie.sk, sekretariat@sebedrazie.sk

č. telefónu : 046/5487239
 starostka obce : 0918/890329                    

 

 26.10.2020
FO-2020-08-23
FO-2020-08-16
FO-2020-08-09
FO-2020-08-02
Pozvanka na zasadnutie OcZ dna 6-8-2020 o 17.00 hod
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08