Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná ,a.s. Žilina oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v termíne :
 
  9.12.2020  7:00 hod.  do 17:30 hod.
10.12.2020  7:00 hod.  do 16:00 hod.
ulica :
Banícka č.d. 464,512,
Boriny č.d 93,94,95
Dúbravka,Lúčna Priehon

Rozpis ulíc s číslami rodinných domov najdete v prílohe.


18.11.2020
FO-2020-08-23
FO-2020-08-16
FO-2020-08-09
FO-2020-08-02
Pozvanka na zasadnutie OcZ dna 6-8-2020 o 17.00 hod
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28
FO-2020-06-21
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia
FO-2020-06-14
FO-2020-06-08