Oznam - zber papiera

                                                                   O z n a m

        Oznamujeme občanom , že kontajner na papier umiestnený pri MŠ bude po naplnení odstránený. Papier aj kartón je možné triediť a odovzdávať do novoumiestneného veľkoobjemového kontajnera pri zbernom dvore. (kontajner je označený s názvom  ,, Papier ”)

 

 18.11.2021
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku