Oznámenie o uzavretí prevádzky školskej jedálne

Riaditeľka školy Základná škola s materskou školou , Nová 525, Koš so súhlasom zriaďovateľa oznamuje všetkým odberateľom stravy, že školská jedáleň nebude v prevádzke od 20.12.2021 do 31.12.2021 vrátane .

              Školská jedáleň bude opäť v prevádzke od pondelka 3.1.2022

08.12.2021
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku