Čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad

Oznamujeme vám, že dňa 10. januára 2022   v čase od 8,00 h začnú pracovníci spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. čipovať  nádoby na zmesový komunálny odpad. Prosíme Vás, aby ste svoje  nádoby na zmesový komunálny odpad vyložili najneskôr k tomuto termínu pred svoje nehnuteľnosti a neodkladali ich kým nebudú Vaše nádoby začipované.

Čipovanie nádob bude v našej obci prebiehať cca 5 pracovných dní, teda do 15. januára 2022.
- neočipovaná nádoba nebude vyvezená
- v prípade akýchkoľvek reklamácií neočipovania, poškodenia nádoby kontaktujte OcÚ 05.01.2022
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku