Uplatnenie zľavy z poplatku za vývoz KO

Oznamujeme občanom, ktorí si chcú uplatniť zľavu z poplatku za komunálny odpad, nech tak urobia do konca mesiaca január 2022 na priloženom tlačive. 10.01.2022
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku