Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o dielo 41/2018 23.10.2018
Hromadná licenčná zmluva 18.10.2018
Zmluva o dielo 32/2018 17.10.2018
Zmluva o dielo - Haronik 16.10.2018
Dodatok k zmluve - Miloš Bobocký - POLSTRAV 16.10.2018
Zmluva o dielo 8/2017 09.10.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 09.10.2018
Zmluva o dodávke plynu Boriny 495/16 04.10.2018
Zmluva o dodávke plynu Boriny 496/18 04.10.2018
Zmluva o dielo 34/2018 19.09.2018