Zverejňovanie faktúr

2018 JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
Číslo faktúry Suma Dátum prijatia Dodávateľ Mesto IČO Predmet
DF55/2018 71,02 € 31.01.2018 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 OcÚ - kancelárske potreby
DF56/2018 67,76 € 31.01.2018 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Bratislava 3 17311462 ZŠ - knihy
DF57/2018 150 € 31.01.2018 Martina Píšová Poruba 50207750 ročná kontrola detského ihriska
DF58/2018 15,59 € 31.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OcÚ - tlefón starosta
DF59/2018 265 € 31.01.2018 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica 36041688 systémová podpora URBIS
DF60/2018 99,5 € 31.01.2018 GKV & Ac, spol. s r.o. Prievidza 36341304 zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi
DF61/2018 11,98 € 31.01.2018 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 TJ - internet 1/2018
DF62/2018 263,09 € 31.01.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD - spotreba vody 495, 496
DF63/2018 106,45 € 31.01.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD - spotreba vody 510
DF64/2018 261,58 € 31.01.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD - spotreba vody 508, 509
DF47/2018 60,24 € 30.01.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 OcÚ - kontrola has. prístrojov
DF48/2018 67,93 € 30.01.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 ZŠ - kontrola has. prístrojov
DF49/2018 55,48 € 30.01.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 MŠ - kontrola has. prístrojov
DF50/2018 60,91 € 30.01.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 510/12A - kontrola has. prístrojov
DF51/2018 60,91 € 30.01.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 509/10A - kontrola has. prístrojov
DF52/2018 60,91 € 30.01.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 508/8 - kontrola has. prístrojov
DF53/2018 55,99 € 30.01.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 495/16 - kontrola has. prístrojov
DF54/2018 55,99 € 30.01.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 496/18 - kontrola has. prístrojov
DF41/2018 107,52 € 29.01.2018 Petit Press, a.s. Bratislava 1 35790253 OcÚ - inzercia v MY Hornonitrianske noviny
DF42/2018 27,6 € 29.01.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 31592503 OcÚ - predpaltné aktualizácií zákonov
DF43/2018 151,27 € 29.01.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ - FC tepla 1/2018
DF44/2018 39,6 € 29.01.2018 Rastislav Dúcky DUCOMONT Sebedražie 40836843 ZŠ - oprava kúrenia
DF45/2018 1069,3 € 29.01.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD - FC tepla 1/2018
DF46/2018 288 € 29.01.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD - preskúmanie meradla
DF39/2018 1220,4 € 26.01.2018 BC Štúdio s. r. o. Sebedražie 44242921 TJ Baník - oprava izolácie strechy
DF40/2018 347,45 € 26.01.2018 Združenie miest a obcí hornej Nitry Prievidza 31924794 OcÚ - členský príspevok 2018
DF36/2018 48 € 24.01.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OcÚ - prenájom kopírky
DF37/2018 400 € 24.01.2018 GALČÍK s.r.o. Želovce 47332956 OcÚ - výrub stromov
DF38/2018 42 € 23.01.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 OcÚ - telefón starosta
DF31/2018 554 € 22.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 509 - plyn 1/2018
DF32/2018 580 € 22.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 510 - plyn 1/2018
DF33/2018 542 € 22.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 508 - plyn 1/2018
DF34/2018 43,91 € 22.01.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 ZŠ - výchovný program
DF35/2018 432 € 22.01.2018 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava 31338976 OcÚ - poplatok za vedenie účtu
DF22/2018 70,25 € 19.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 BD - doplatok el. energie
DF28/2018 191,93 € 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 509 - plyn nedoplatok
DF29/2018 66,06 € 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 508 - plyn nedoplatok
DF30/2018 380,48 € 19.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 510 - plyn nedoplatok
DF17/2018 1631 € 17.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 TJ - tribúna doplatok el. energia
DF18/2018 8 € 17.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 DS - doplatok el. energie
DF23/2018 30,32 € 17.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 BD - doplatok el. energie
DF24/2018 2,3 € 17.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 BD - doplatok el. energie
DF25/2018 962,26 € 17.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 TJ Baník - doplatok el. energie
DF1/2018 16,73 € 15.01.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 MŠ - spotreba vody 12/2017
DF16/2018 168,37 € 15.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 OcÚ - doplatok el. energie
DF9/2018 143,86 € 12.01.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OcÚ - prímestská linka 12/2017
DF10/2018 1022,1 € 12.01.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ - preddavok na stravu 1/2018
DF11/2018 228,9 € 12.01.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži 35950226 OcÚ - fotoaparát - Bc. Lívia Svitková
DF12/2018 309 € 12.01.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži 35950226 OcÚ - obecný ples - tombola
DF13/2018 300 € 12.01.2018 Región Horná Nitra-Bojnice Bojnice 42274770 OcÚ - členský príspevok na rok 2018
DF14/2018 304,84 € 12.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 ZŠ - nedoplatok el. energie
DF15/2018 205,75 € 12.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 OcÚ - doplatok el. energie VO
DF19/2018 47,71 € 12.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 KD - doplatok el. energie
DF20/2018 76,24 € 12.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 MŠ - doplatok el. energie
DF26/2018 190 € 12.01.2018 Juraj Baluch Prievidza 45236666 MŠ - serisné práce v plynovej kotolni
DF27/2018 267,6 € 11.01.2018 ELEKTRO - MLM, s.r.o. Prievidza 36725463 OcÚ - demontáž vianočného osvetlenia
DF21/2018 649,9 € 10.01.2018 AUTOSERVIS KRAUSKO, s. r. o. Prievidza 46467114 OcÚ - oprava auta
DF3/2018 289,43 € 08.01.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 OcÚ obedy - 12/2017
DF4/2018 217,88 € 08.01.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 MŠ obedy - 12/2017
DF5/2018 1140 € 08.01.2018 HOTEL.EU s.r.o. Kanianka 36323098 OcÚ - internetová stránka obce
DF6/2018 1213,02 € 08.01.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - zneškodnenie odpadu 12/2017
DF7/2018 200,9 € 08.01.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - zíkonný poplatok 12/2017
DF8/2018 1905,8 € 08.01.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - vývoz KO 12/2017
DF2/2018 2577,38 € 01.01.2018 BC Štúdio s. r. o. Sebedražie 44242921 TJ - práce na tribúne TJ