Zverejňovanie faktúr

2018 JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
Číslo faktúry Suma Dátum prijatia Dodávateľ Mesto IČO Predmet
DF108/2018 119,9 € 28.02.2018 Rastislav Dúcky DUCOMONT Sebedražie 40836843 ZŠ - servis vykurovacieho systému
DF109/2018 20,4 € 28.02.2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislava - mestská časť Ruži 00178454 OcÚ - obecný rozhlas
DF110/2018 47,26 € 28.02.2018 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 OcÚ - kancelársky papier
DF106/2018 1069,3 € 27.02.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD - FC tepla 2/2018
DF107/2018 151,27 € 27.02.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ - FC tepla 2/2018
DF105/2018 104,75 € 26.02.2018 PUBLICOM s.r.o. Prievidza 36337897 ZŠ - školské pomôcky
DF104/2018 48 € 21.02.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OcÚ - prenájom kopírky
DF102/2018 9 € 19.02.2018 KOMENSKY, s.r.o. Košice-Sever 43908977 MŠ - poplatok za zprístupnenie balíka Škôlka Komen
DF103/2018 100 € 19.02.2018 Eva Obyvateľová Knihárstvo Opatovce nad Nitrou 10899332 OcÚ - vyhotovenie kroniky
DF78/2018 142,94 € 12.02.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 510 - odber vody 1/2018
DF79/2018 285,9 € 12.02.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 508, 509 - odber vody 1/2018
DF80/2018 357,38 € 12.02.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 495, 496 - odber vody 1/2018
DF88/2018 60 € 12.02.2018 HOTEL.EU s.r.o. Kanianka 36323098 OcÚ - správa a aktualizácia webovej stránky
DF97/2018 12,3 € 12.02.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Bratislava 31331131 MŠ - tlačivá o absolvovaní predprimárneho vzdeláva
DF98/2018 19,78 € 12.02.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 MŠ - spotreba vody 1/2018
DF100/2018 128,7 € 12.02.2018 Július Košík OFSETKA Prievidza 33609942 OcÚ - tlač obecných novín
DF86/2018 143,86 € 09.02.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OcÚ - zmluvná preprava 1/2018
DF87/2018 135,91 € 09.02.2018 Generali Poisťovňa, a. s. Bratislava 35709332 ZŠ - poistné 2018
DF95/2018 515,92 € 09.02.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ - strava 1/2018
DF96/2018 557,02 € 09.02.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 ZŠ - strava 1/2018
DF99/2018 255,25 € 09.02.2018 Tomáš Kapusta KATO Prievidza 50965387 ZŠ - oprava kopírky
DF77/2018 15,59 € 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OcÚ - telefón starosta
DF83/2018 25 € 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 ZŠ - telefón 1/2018
DF84/2018 47,88 € 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OcÚ - telefón 1/2018
DF85/2018 20,18 € 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 MŠ - telefón 1/2018
DF89/2018 977,57 € 08.02.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - zneškodnenie odpadu 1/2018
DF90/2018 163,85 € 08.02.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - poplatok za uloženie odpadu 1/2018
DF91/2018 55,92 € 08.02.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - vývoz VOK 1/2018
DF92/2018 1905,8 € 08.02.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - vývoz KO 1/2018
DF93/2018 575,95 € 08.02.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ - preddavok na potraviny 2/2018
DF94/2018 486,7 € 08.02.2018 ELEKTRO - MLM, s.r.o. Prievidza 36725463 OcÚ - oprava VO
DF101/2018 80 € 08.02.2018 Ivan Bakyta VKP Nováky 40652386 MŠ - revízia plynových kotlov
DF73/2018 361 € 05.02.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 ZŠ - toner
DF74/2018 202,27 € 05.02.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ - VC tepla 1/2018
DF75/2018 35,98 € 05.02.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OcÚ - kopírovanie
DF76/2018 1126,18 € 05.02.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD - VC tepla 1/2018
DF67/2018 347,96 € 02.02.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 OcÚ obedy - 1/2018
DF68/2018 156,1 € 02.02.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 MŠ - obedy 1/2018
DF69/2018 542 € 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 508 - plyn 2/2018
DF70/2018 554 € 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 509 - plyn 2/2018
DF71/2018 580 € 02.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 510 - plyn 2/2018
DF72/2018 12 € 02.02.2018 GERIATRIA s.r.o. Prievidza 36344184 lekársky posudok
DF65/2018 11,98 € 01.02.2018 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 TJ - internet 2/2018
DF66/2018 90,82 € 01.02.2018 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 OcÚ - tlaková skúška has. prístrojov
DF81/2018 100,45 € 01.02.2018 PUBLICOM s.r.o. Prievidza 36337897 ZŠ - pomôcky na vyučovanie
DF82/2018 165 € 01.02.2018 Ján Bakyta Lehota pod Vtáčnikom 37010751 MŠ - prehliadka a skúška plynového zariadenia