Zverejňovanie faktúr

2018 JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
Číslo faktúry Suma Dátum prijatia Dodávateľ Mesto IČO Predmet
DF155/2018 120 € 28.03.2018 Národná geograficko informačná, s.r.o. Nitra 46795481 Ročná aktualizácia dát s leteckou fotografiou
DF160/2018 9,5 € 28.03.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava 31360513 MŠ - učebné pomôcky
DF162/2018 18,9 € 28.03.2018 TAKTIK International, s.r.o. Košice 36843954 MŠ - uč. pomôcky
DF166/2018 30,13 € 28.03.2018 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 ZŠ - kancelárske potreby
DF167/2018 33,76 € 28.03.2018 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 OcÚ - kancelárske potreby
DF157/2018 48 € 26.03.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OcÚ - nájom kopírky 3/2018
DF163/2018 42 € 26.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 OcÚ - telefón starosta
DF164/2018 1069,3 € 26.03.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD - FC tepla 3/2018
DF165/2018 151,27 € 26.03.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ - FC tepla 3/2018
DF168/2018 18,5 € 26.03.2018 Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT Kráľov Brod 17644429 MĽK - preukazy a evidenčné listy
DF156/2018 275,16 € 21.03.2018 PP-SOT, s. r. o. Kšinná 43881891 MŠ - čistiace potreby
DF159/2018 96,94 € 21.03.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ - preprava 11.3.2018
DF161/2018 34,53 € 21.03.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 ZŠ - príslušenstvo k počítaču
DF169/2018 70 € 21.03.2018 Business & Management Consulting, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ruži 50762745 OcÚ-úč.poplatok za seminár"Kataster"
DF158/2018 164,05 € 20.03.2018 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 MŠ - čistiace a kancelárske potreby
DF170/2018 21,01 € 19.03.2018 AITEC, s. r. o. Bratislava 43829171 ZŠ-učebné pomôcky , publik.
DF154/2018 40 € 14.03.2018 LUCIDIS s.r.o. Nedožery-Brezany 47382244 Lektorské služby - tréning pamäti
DF135/2018 915,92 € 13.03.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - zneškodnenie odpadu 2/2018
DF136/2018 153,52 € 13.03.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - poplatok za zneškodnenie 2/2018
DF137/2018 111,85 € 13.03.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - VOK 2/2018
DF138/2018 1905,8 € 13.03.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ - vývoz odpadu 2/2018
DF134/2018 895,2 € 12.03.2018 GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o. Prievidza 36312461 OcÚ - zameranie a kartograf. spracovanie Dúbravka
DF133/2018 15,59 € 09.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OcÚ - telefón starosta
DF139/2018 601,32 € 09.03.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ - preddavok na potraviny 3/2018
DF145/2018 143,86 € 09.03.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OcÚ - prímestská linka 2/2018
DF146/2018 52,75 € 09.03.2018 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra 36557129 OcÚ - zodpovednosť za škodu 1.4.-30.6.2018
DF147/2018 376,75 € 09.03.2018 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 36754749 MĽK - knihy Čarovná Horná Nitra
DF148/2018 468,52 € 09.03.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ - strava 2/2018
DF149/2018 237,94 € 09.03.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 ZŠ - strava 2/2018
DF150/2018 366,42 € 09.03.2018 ELEKTRO - MLM, s.r.o. Prievidza 36725463 OcÚ - oprava osvetlenia
DF151/2018 93,14 € 09.03.2018 ELEKTRO - MLM, s.r.o. Prievidza 36725463 OcÚ - oprava osvetlenia
DF152/2018 641,09 € 09.03.2018 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra 36557129 OcÚ - poistenie majetku 1.4.-30.6.2018
DF140/2018 22,81 € 08.03.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 MŠ - voda 2/2018
DF141/2018 60 € 08.03.2018 HOTEL.EU s.r.o. Kanianka 36323098 OcÚ - správa a aktualizácia webovej stránky 3/2018
DF142/2018 287,42 € 08.03.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 495, 496 - spotreba vody 2/2018
DF143/2018 310,24 € 08.03.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 508, 509 - spotreba vody 2/2018
DF144/2018 127,74 € 08.03.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 510 - spotreba vody 2/2018
DF153/2018 55,3 € 08.03.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 OcÚ - antivirus
DF128/2018 25 € 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 ZŠ - telefón
DF129/2018 48,77 € 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OcÚ - telefón
DF130/2018 19,99 € 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 MŠ - telefón
DF131/2018 178,8 € 07.03.2018 SIVEX, s.r.o. Bratislava 46485732 OcÚ - dopravné zrkadlo
DF132/2018 77,6 € 07.03.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 MŠ - servisné práce
DF124/2018 113 € 06.03.2018 Ing. Mária Kučerová Zvolen 40242927 ZŠ - knihy
DF125/2018 42,76 € 06.03.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 ZŠ - výchovný program
DF126/2018 486,9 € 06.03.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava 31360513 MŠ - pomôcky
DF127/2018 29 € 06.03.2018 GEODETICCA, s.r.o. Košice 36572161 OcÚ - web gis - poplatok za 2/2018
DF115/2018 198,94 € 05.03.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ - VC tepla 2/2018
DF116/2018 41,28 € 05.03.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OcÚ - kopírovanie
DF117/2018 17,3 € 05.03.2018 Ing. Mária Kučerová Zvolen 40242927 MŠ - učebné pomôcky
DF118/2018 42,04 € 05.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 OcÚ - telefón starosta
DF122/2018 1084,33 € 05.03.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD - VC tepla 2/2018
DF123/2018 24,9 € 05.03.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 31592503 OcÚ - zbierka zákonov
DF114/2018 11,98 € 02.03.2018 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 TJ - internet 3/18
DF119/2018 554 € 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 509 - plyn 3/2018
DF120/2018 580 € 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 510 - plyn 3/2018
DF121/2018 542 € 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 508 - plyn 3/2018
DF111/2018 31,5 € 01.03.2018 Ing. Mária Kučerová Zvolen 40242927 MĽK - knihy
DF112/2018 360,97 € 01.03.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 OcÚ - obedy 2/2018
DF113/2018 97,56 € 01.03.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 MŠ - obedy 2/2018