Zverejňovanie faktúr

2018 JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
Číslo faktúry Suma Dátum prijatia Dodávateľ Mesto IČO Predmet
DF224/2018 106,73 € 26.04.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OU/TJ jednoráz.preprava zo 15.4.2018
DF225/2018 123,89 € 26.04.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OU/TJ jednoráz.preprava zo 15.4.2018
DF222/2018 151,27 € 25.04.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ- FC teplo 04/2018
DF223/2018 1069,3 € 25.04.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD/FC fixná teplo za 04/2018
DF220/2018 42,3 € 24.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 OcÚ za mobilné služby p.star.do 19.5.2018
DF221/2018 276,8 € 24.04.2018 Tomáš Kapusta KATO Prievidza 50965387 ZŠ - oprava kopírky Konica Minolta
DF219/2018 48 € 23.04.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OcÚ- prenájom kopírka za 04/2018 Kyocera
DF190/2018 648 € 18.04.2018 RS - Centrum s.r.o. Prievidza 43826229 OU/MK bežná údržba MK
DF191/2018 25 € 18.04.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 ZŠ- NET N4 za služby na zariadení 04/2018
DF192/2018 100 € 18.04.2018 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 ZŠ- príslušenstvo k PC
DF193/2018 78,3 € 18.04.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 TJ - preprava zo 7.4.2018
DF194/2018 576,31 € 18.04.2018 Milan Kiaba - ALARM SYSTÉM Nitrianske Sučany 40183165 ZŠ - el. dverový zámok s príslušenstvom
DF195/2018 29 € 18.04.2018 GEODETICCA, s.r.o. Košice 36572161 OU za služby WEB GIS za 03/2018
DF189/2018 168 € 13.04.2018 Bytex Slovensko, s.r.o. Košice 36171778 OcÚ - za APV aktualizácia "Bytové hospodárstvo"
DF187/2018 135,53 € 12.04.2018 PP-SOT, s. r. o. Kšinná 43881891 ZŠ dr.nákup čistiace prostriedky
DF188/2018 34,8 € 12.04.2018 PP-SOT, s. r. o. Kšinná 43881891 OcÚ dr.nákup čistiace prostriedky
DF171/2018 126,23 € 11.04.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD č.510 spotreba vody za 03/2018
DF172/2018 269,17 € 11.04.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD č.508,509 spotreba vody za 03/2018
DF173/2018 339,13 € 11.04.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD č.496/18,495/16 spoteba vody za 03/2018
DF179/2018 32,62 € 11.04.2018 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OcÚ za kopírovanie služby
DF180/2018 60 € 11.04.2018 HOTEL.EU s.r.o. Kanianka 36323098 OcÚ za sl.domena www za 04/2018
DF181/2018 42,76 € 11.04.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 ZŠ za vých.progr.č.15 ŠVVZ
DF182/2018 18,25 € 11.04.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 MŠ spotreba vody za 03/2018
DF183/2018 626,58 € 11.04.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ za stravu 03/2018
DF184/2018 558,2 € 11.04.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 ZŠ za obedy 03/2018
DF185/2018 625,33 € 11.04.2018 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ za potraviny 04/2018
DF186/2018 126,72 € 11.04.2018 BC Štúdio s. r. o. Sebedražie 44242921 OU/TJ oprava tribúny
DF175/2018 1905,8 € 09.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ-vývoz odpadu za 03/2018
DF176/2018 447,36 € 09.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ-vývoz VOK za 03/2018
DF177/2018 248,22 € 09.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ poplatok za KO za 03/2018
DF178/2018 1480,95 € 09.04.2018 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OcÚ za zneškodnenie odpadu za 03/2018
DF217/2018 40,9 € 09.04.2018 CIB, s. r. o. Bratislava-Staré Mesto 46831371 OU/VPP - za materiál
DF218/2018 62,4 € 09.04.2018 C O M T E L , spol. s r.o. Opatovce nad Nitrou 00616729 OcÚ - výmena telef.prístr.Panasonic KX-T7655
DF211/2018 1020 € 06.04.2018 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava 35968257 OU/Baník - za projekt.dokument./ futbal.ihriska
DF212/2018 93,49 € 06.04.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OU/TJ za prepravu zo 31.3.2018
DF213/2018 143,86 € 06.04.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OcÚ - zmluvná preprava 03/2018
DF214/2018 19,99 € 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 MŠ - poplatky za telekom.sl. 03/2018
DF215/2018 48,6 € 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OcÚ - poplatky za telekom.sl.03/2018
DF216/2018 25 € 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 ZŠ - poplatky za telekom.sl. 03/2018
DF199/2018 998,62 € 05.04.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 BD-VC teplo 495/16,496/18
DF207/2018 12 € 05.04.2018 GERIATRIA s.r.o. Prievidza 36344184 OcÚ - za lek.posudok 03/2018 /Murár,Záhrady 302/37
DF208/2018 99,5 € 05.04.2018 GKV & Ac, spol. s r.o. Prievidza 36341304 OU/PO sl. 04-06/2018 syst.zabezp.ochrany pred PO
DF209/2018 120 € 05.04.2018 TENDERnet, s.r.o. Žilina 50139088 OcÚ - zasl.porad.-verejné obstar.za 02-03/2018
DF210/2018 167,78 € 05.04.2018 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ - VC / UK teplo 03/2018
DF196/2018 542 € 04.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD č. 508/8a za dod.plyn 04/2018
DF197/2018 554 € 04.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD č509/10a za dod.plyn 04/2018
DF198/2018 580 € 04.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD č.510/12A za dod. plyn 04/2018
DF200/2018 347,97 € 04.04.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 OcÚ za obedy 03/2018
DF201/2018 152,84 € 04.04.2018 Miloš Bobocký - POLSTRAV Pravenec 47377160 MŠ za obedy 03/2018
DF202/2018 3 € 04.04.2018 TRIO PUBLISHING, s.r.o. Bratislava 31401392 OcÚ poštovné
DF203/2018 87,96 € 04.04.2018 SAD Prievidza a.s. Prievidza 36324043 OU/TJ za prepravu z 25.3.2018
DF204/2018 11,98 € 04.04.2018 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 OU/TJ za NET 04/2018
DF205/2018 265 € 04.04.2018 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica 36041688 OcÚ- za URBIS 04-06/2018
DF206/2018 29 € 04.04.2018 GEODETICCA, s.r.o. Košice 36572161 OcÚ - za sl. WEB GIS 03/2018