Zverejňovanie faktúr

2019 JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
Číslo faktúry Suma Dátum prijatia Dodávateľ Mesto IČO Predmet
DF68/2019 165 € 30.01.2019 Ján Bakyta Lehota pod Vtáčnikom 37010751 MŠ bežná odb.prehliadka plyn.zariad.
DF69/2019 90 € 30.01.2019 Ivan Bakyta VKP Nováky 40652386 MŠ revízia plynových kotlov
DF70/2019 120 € 30.01.2019 Národná geograficko informačná, s.r.o. Nitra 46795481 OU aktualizácia virt.pr.TOPOL XT
DF64/2019 229 € 28.01.2019 BC Štúdio s. r. o. Sebedražie 44242921 OU materiál do archívu OU
DF65/2019 101,58 € 28.01.2019 HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. Handlová 36314439 MŠ FC tepla za 01/2019
DF66/2019 1049 € 28.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD plyn 495 za 01/2019
DF67/2019 296 € 28.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 MŠ plyn Boriny 465 za 01/2019
DF63/2019 36808,2 € 25.01.2019 INSTA - PL s.r.o. Prievidza 36335452 MŠ plynofikácia MŠ
DF61/2019 998,16 € 24.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 496 plyn vyúčtovacia faktúra nedoplatok
DF62/2019 26 € 24.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 OU mesačný popl telef, parkovné
DF59/2019 562,1 € 23.01.2019 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 MŠ, ZŠ potraviny 01/2019
DF60/2019 48 € 23.01.2019 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OU mesačný prenájom kyocera 01/2019
DF50/2019 268 € 22.01.2019 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 MŠ kancelárske potreby
DF51/2019 128,33 € 22.01.2019 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 MŠ,ZŠ kontrola a tlak sk. hasiace prístroje
DF52/2019 432 € 22.01.2019 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava 31338976 SCP za vedenie úč.majitela "CP"
DF53/2019 60,91 € 22.01.2019 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 495 hasiace pr.-kontrola a tlak.skuška
DF54/2019 60,91 € 22.01.2019 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 496 hasiace príst-kontrola a tlak,skúška
DF55/2019 60,91 € 22.01.2019 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 508 hasiace prístr.-kontrola a tlak.skúška
DF56/2019 60,91 € 22.01.2019 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 510 hasiace prístr.-kontrola a tlak.skúška
DF57/2019 79,32 € 22.01.2019 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 509 hasiace prístr. - kontrola a tlak.skúška
DF58/2019 83,47 € 22.01.2019 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 OU hasiace prístroje-kontrola a tlak.skúška
DF49/2019 -688,3 € 21.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 495 plyn vyúčtovanie 2018 preplatok
DF21/2019 155,18 € 17.01.2019 PP-SOT, s. r. o. Kšinná 43881891 ZŠ sanita
DF22/2019 206,2 € 17.01.2019 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 OU kancelárske potreby
DF28/2019 45,54 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 BD 495 vyúčtov.nedoplatok za 2018 el.energia
DF29/2019 23,97 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 BD 509 vyúčt,nedoplatok el.en za 2018
DF30/2019 100 € 17.01.2019 Ing. Miroslav Hamáček - Q TEST Diviacka Nová Ves 35383984 OU znalecký posudok za pozemok podla GP
DF31/2019 -2896,28 € 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD plyn 508 preplatok plyn vyúčtovanie 31.12.2018
DF32/2019 -2875,84 € 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD plyn 509 vyúčt.preplatok za 2018
DF33/2019 -23,73 € 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD plyn 510 vyúčt.preplatok za 2018
DF34/2019 -36,18 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 BD 510 el.ene.vyúčt.preplatokza 2018
DF35/2019 -3,31 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 BD 496/18 el.ene.vyúčt.preplatok za 2018
DF36/2019 143,32 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 OU el.en.vyúčtovanie 2018 nedoplatok
DF37/2019 -71,35 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 MŠ el.en., vyúčtovanie za 2018 preplatok
DF38/2019 -30,9 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 MŠ 457 el.en, vyúčtovanie za 2018 preplatok
DF39/2019 -141,58 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 TJ Baník el.en. vyúčtovanie za 2018 preplatok
DF40/2019 -11,99 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 PZ el.en. vyúčtovanie 2018 preplatok
DF41/2019 -47,1 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 VO trafo el.en. vyúčtovanie 2018 preplatok
DF42/2019 -161,3 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 KD el.ene vyúčtovanie 2018 preplatok
DF43/2019 -9,12 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 VO osada el.ene. vyúčtovanie 2018 preplatok
DF44/2019 -119,12 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 VO obec el.en.vyúčtovanie 2018 preplatok
DF45/2019 -1235,66 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 TJ Baník tribúna el.ener.vyúčtovanie 2018 preplato
DF46/2019 -64,87 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 ZŠ el.ene. vyúčtovanie 2018 preplatok
DF47/2019 -7,88 € 17.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 DS el.ene. vyúčtovanie 2018 preplatok
DF48/2019 110 € 17.01.2019 Kotulič Peter Kopřivnice 66925797 MŠ didaktická ponocka-111
DF20/2019 300 € 16.01.2019 Región Horná Nitra-Bojnice Bojnice 42274770 OU členské HN Bojnice 2019
DF23/2019 314 € 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD plyn 508 za 01/2019
DF24/2019 328 € 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD plyn 509 za 01/2019
DF25/2019 323 € 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD plyn 510 za 01/2019
DF26/2019 1049 € 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD plyn 496 za 01/2019
DF27/2019 53,63 € 16.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 BD 508 vyúčt.nedoplatok za el.energiu za 2018
DF18/2019 55 € 15.01.2019 Kotulič Peter Kopřivnice 66925797 ZŠ didaktická pomôcka-labyrint
DF19/2019 69,6 € 15.01.2019 PP-SOT, s. r. o. Kšinná 43881891 OU/KD sanita
DF13/2019 66,11 € 14.01.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 OU plyn do 31.12.2018 nedoplatok
DF14/2019 19,39 € 14.01.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 KD plyn do 31.12.2018 nedoplatok
DF15/2019 52,87 € 14.01.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 PZ plyn do 31.12.2018 nedoplatok
DF16/2019 93,77 € 14.01.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 MŠ plyn do 31.12.2018 nedoplatok
DF17/2019 371,33 € 14.01.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 ZŠ plyn do 31.12.2018 nedoplatok
DF8/2019 43,49 € 11.01.2019 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OU kyocera clik/12/2018
DF9/2019 13,69 € 11.01.2019 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 MŠ spotreba vody 12/2018
DF10/2019 244,84 € 11.01.2019 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 495,496 spotreba vody 12/2018
DF11/2019 264,61 € 11.01.2019 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 508,509 spotreba vody 12/2018
DF12/2019 135,35 € 11.01.2019 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Prievidza 36005622 BD 510 spotreba vody 12/2018
DF687/2018 1306,69 € 10.01.2019 ELEKTRO - MLM, s.r.o. Prievidza 36725463 VO opravy verejného osvetlenia v r. 2018
DF688/2018 216 € 10.01.2019 TENDERnet, s.r.o. Žilina 50139088 OU porad.za verejné obst. v roku 2018
DF7/2019 3004,86 € 10.01.2019 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901 OU odpady,za 12/2018 vývoz,zneškod.,poplatky
DF6/2019 11,98 € 09.01.2019 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 TJ NET za 02/2019
DF5/2019 60 € 07.01.2019 HOTEL.EU s.r.o. Kanianka 36323098 OU www.sebedrazie.sk 01/2019
DF3/2019 21,9 € 04.01.2019 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 ZŠ NET-14 za 01/2019
DF4/2019 99,5 € 04.01.2019 GKV & Ac, spol. s r.o. Prievidza 36341304 OU zabezp syst.ochrany pred požiarmi 01-03/2019
DF1/2019 265 € 03.01.2019 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica 36041688 OU urbis syst.podpora 01-03/2019
DF2/2019 11,98 € 03.01.2019 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 TJ NET 01/2019