Zverejňovanie faktúr

2020 JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
Číslo faktúry Suma Dátum prijatia Dodávateľ Mesto IČO Predmet
DF29/2020 178,34 € 29.01.2020 PP-SOT, s. r. o. Kšinná 43881891 MŠ sanita
DF30/2020 60 € 29.01.2020 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 Stavebný úrad - kanc.-obálky
DF31/2020 90 € 29.01.2020 Ivan Bakyta VKP Nováky 40652386 MŠ revízia plynových kotlov
DF32/2020 112 € 29.01.2020 Ivan Bakyta VKP Nováky 40652386 OU oprava WC, plávak, oprava odpadu,el.prietok.
DF33/2020 99,5 € 29.01.2020 Ján Bakyta Lehota pod Vtáčnikom 37010751 MŠ oprava splachovačov a odpadov WC
DF34/2020 165 € 29.01.2020 Ján Bakyta Lehota pod Vtáčnikom 37010751 MŠ odborné prehliadky plyn.zar.,ohrievače vody, ..
DF20/2020 670 € 27.01.2020 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 OU knižnica PC nákup
DF21/2020 268,25 € 27.01.2020 ATRIO PLUS, s.r.o. Prievidza 36844781 ZŠ tonery 3ks minolta
DF22/2020 869,31 € 27.01.2020 Základná škola s materskou školou Koš Koš 36126730 ZŠ, MŠ za potraviny január 2020
DF23/2020 60,91 € 27.01.2020 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 495 kontrola a tl.skúška hasiace pr.
DF24/2020 60,91 € 27.01.2020 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 496 kontrola a tl.skúška hasiace
DF25/2020 60,91 € 27.01.2020 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 508 kontrola a tl.skúška hasiace
DF26/2020 60,91 € 27.01.2020 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 509 kontrola a tl.skúška hasiace pr.
DF27/2020 79,32 € 27.01.2020 Kováčik s.r.o. Livina 34108629 BD 510 kontrola a tl.skúška hasiace pr.
DF28/2020 81,22 € 27.01.2020 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 MŠ sanita
DF17/2020 48 € 22.01.2020 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OU mesačný prenájom kyocera 01/2020
DF18/2020 135,72 € 22.01.2020 Pavel Svitok - SDI CERTUS Prievidza 33608661 OU kancelárske potreby
DF19/2020 146,98 € 22.01.2020 PP-SOT, s. r. o. Kšinná 43881891 ZŠ sanita
DF588/2019 2367,81 € 20.01.2020 ELEKTRO - MLM, s.r.o. Prievidza 36725463 VO opravy vyúčtovanie verejného osvetlenia za 2019
DF589/2019 432 € 20.01.2020 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava 31338976 OU CP poplatky za vedenie účtu majiteľa CP 2019
DF590/2019 -56,12 € 20.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 MŠ 457 preplatok na el.ene. za 2019
DF16/2020 175,8 € 20.01.2020 Jozef Šimora PCHE-montáže Kostolná Ves 34636013 PZ výmena regulátora plynu
DF579/2019 27,59 € 17.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 MŠ el.en sp . nedoplatok za 2019
DF580/2019 21,98 € 17.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 KD ele.en.sp. nedoplatok za 2019
DF581/2019 92,56 € 17.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 VO trafo el.ene.sp. nedoplatok za 2019
DF582/2019 12,17 € 17.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 VO sp. el.een. nedoplatok za 2019
DF583/2019 52,22 € 17.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 BD 510 sp.ele.en nedoplatok za 2019
DF584/2019 334,76 € 17.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 BD 496 sp. ele.en. nedoplatok za 2019
DF585/2019 538,27 € 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 509 sp.plyn nedoplatok za 2019
DF586/2019 631,49 € 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 508 nedoplatok sp. plyn za 2019
DF587/2019 728,87 € 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 510 nedoplatok sp. plyn za 2019
DF568/2019 -1726,56 € 16.01.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 36644030 OU spotreba vody opravná faktúra k 533/19
DF569/2019 -688,67 € 16.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 MŠ plyn spotr. preplatok za 2019
DF570/2019 -5180,86 € 16.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 BD 495,496 združená dodávky plynu preplatok 2019
DF571/2019 12,99 € 16.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 BD 509 nedoplatok el.energ.2019
DF572/2019 231,9 € 16.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 BD 495 nedoplatok el.en za 2019
DF573/2019 79,86 € 16.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 ZŠ nedoplatok el.ene za 2019
DF14/2020 82,48 € 16.01.2020 U N I M A T spol. s r.o. Prievidza 30228042 OU oprava kotla
DF15/2020 120 € 16.01.2020 JUDr. Mária Habalčíková Prievidza 14225638 OU advokátske služby na zákl.zml.01/20
DF566/2019 48,54 € 15.01.2020 Z + M servis a. s. Bratislava - mestská časť Ruži 44195591 OU kyocera clik za 12/2019
DF9/2020 300 € 15.01.2020 Región Horná Nitra-Bojnice Bojnice 42274770 OU- členský príspevok OOCR Bojnice rok 2020
DF10/2020 409 € 15.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 510 plyn spotreba za 01/2020
DF11/2020 398 € 15.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 509 plyn spotreba za 01/2020
DF12/2020 391 € 15.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 BD 508 plyn spotreba za 01/2020
DF13/2020 434 € 15.01.2020 Združenie miest a obcí hornej Nitry Prievidza 31924794 OU členské ZMO HN 2020
DF560/2019 -696,92 € 14.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 TJ ihrisko spotreba el.en.-preplatok 2019
DF561/2019 5,43 € 14.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 VO Boriny 466 spotreba el.en nedoplatok 2019
DF562/2019 -2,54 € 14.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 DS spotreba el.en. preplatok za 2019
DF563/2019 -31,5 € 14.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 PZ spotreba el.en. preplatok za 2019
DF564/2019 20,09 € 14.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 OU spotreba el.en. nedoplatok za 2019
DF565/2019 1060,22 € 14.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 TJ tribúna spotreba el.en. nedoplatok za 2019
DF7/2020 21,9 € 14.01.2020 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 ZŠ,MŠ,OU sl.internetu 01/2020
DF8/2020 250 € 14.01.2020 Ing. Miroslav Príhoda Handlová 37699741 OU kultúrna akcia-technické zabezpečenie/ples
DF5/2020 30 € 13.01.2020 ISSO, s.r.o. Prievidza 36001015 OU konfigurácia PC - stav.
DF6/2020 58 € 13.01.2020 Ivan Bakyta VKP Nováky 40652386 MŠ výmena hlavného ventila vody
DF559/2019 216 € 10.01.2020 TENDERnet, s.r.o. Žilina 50139088 OU poradenstvo zml.VO za 4/2019
DF552/2019 74,46 € 09.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava-Ružinov 35763469 OU,ZŠ,MŠ telekom.sl. za 12/2019
DF574/2019 -182,22 € 09.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 PZ plyn spotr. preplatok 2019
DF575/2019 1198,59 € 09.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 ZŠ plyn sp.nedoplatok 2019
DF576/2019 249,13 € 09.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 MŠ plyn sp.nedoplatok 2019
DF577/2019 -0,51 € 09.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 KD plyn sp.preplatok 2019
DF578/2019 370,72 € 09.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 OU plyn sp. nedoplatok 2019
DF567/2019 -136,36 € 07.01.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467 BD 508 preplatok sp.el.za 2019
DF2/2020 11,98 € 07.01.2020 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 36668940 TJ internetové sl. za 1/2020
DF3/2020 265 € 07.01.2020 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica 36041688 OU systémová podpora urbis za 1Q/2020
DF4/2020 60 € 07.01.2020 HOTEL.EU s.r.o. Kanianka 36323098 OU obecná stránka sl. za 1/2020
DF1/2020 144 € 02.01.2020 GKV & Has, spol. s r.o. Prievidza 31645470 OU sl. za BOZP a PO za 1Q/2019