Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Ocz
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
Oznámenie počtu volebných obvodov,poslancov,počtu obyvateľov obce
Oznámenie pre voličov
Informácia pre politické strany
Informácia pre nezávislých kandidátov
Zákon o vyhlásení volieb