760. výročie (1245 - 2005)

Oslavy 760. výročia sa začali v piatok 1. júla 2005 kultúrnym podujatím v novoopravenom Kultúrnom dome. Kultúrny program spojený s odovzdávaním ocenení významným osobnostiam, pripravili deti MŠ, ZŠ a FS Sebedražanka. Starosta obce Ing. Peter Juríček a zástupca starostu obce Jozef Gatial odovzdali pamätné a ďakovné listy osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj obce.

Ocenení boli: p. Helena Kepáková, p. Jozef Čertík st., p. Anton Málik, p. Helena Cmarková, p. Dušan Šimkovič, p. Emília Mištunová, p. Jozef Murár, p. Jozef Majrtan, p. Jozef Hrdý, p. Mária Masaryková, p. Jozef Čertík ml., p. Jaroslav Krištof, p. Boboková, p. Terézia Murárová, p. Veronika Šimkovičová, p. Jozef Ľachký a p. Pavol Milata.
Hlavným dňom osláv však bola sobota. V dopoludňajších hodinách sme privítali na obecnom úrade hostí z partnerskej obce Dolní Studénky. Po krátkom občerstvení sa hostia išli ubytovať do penziónu v Bojniciach, tam bol pre nich pripravený aj spoločný obed s poslancami obecného zastupiteľstva.
Sobotný program sa začal na priestranstve pred Kultúrnym domom príchodom Sv. Barbory patrónky obce. Po privítaní občanov a vystúpení mažoretiek nasledoval slávnostný sprievod obcou, ktorý smeroval do dejiska osláv nášho športového areálu TJ Baník Sebedražie. Tu sa už začal kultúrny a športový program osláv. Bolo sa naozaj na čo pozerať, veď svojím vystúpením okrem mažoretiek a dychovej hudby Maguranka Junior prispeli deti ZŠ a MŠ a folklórna skupina Sebedražanka. Svoje blahoželanie obci predniesli aj predstavitelia politického života. Predseda regionálneho združenia miest a obcí hornej Nitry a zároveň starosta obce Lehota p. Vtáčnikom p. Ján Cipov, p. starostka z partnerskej obce Dolní Studénky p. Vlasta Sršňová, či poslanec NR SR p. Róbert Fico. Program pokračoval krstom monografie o obci, vystúpením bratrancov Čertíkovcov zo Sebedražia, zacvičili ženy z Devy, kulturisti, kultúrny program pokračoval vystúpením tanečnej skupiny ESO a svojím spevom kultúrny program zakončil p. Ján Hruška. Veľkú pozornosť návštevníkov upútala na seba ukážka požiarneho útoku historickou striekačkou, v podaní našich dobrovoľných hasičov. Túto striekačku sa im podarilo vlastnými silami opraviť. Nasledoval exhibičný futbalový zápas medzi futbalovými veteránmi zo Sebedražia a "politickou stranou Smer" samozrejme že sa športovým výkonom prezentoval aj p. Róbert Fico. Po skončení futbalového zápasu sa návštevníci mohli do neskorých nočných hodín zabaviť na tanečnej zábave. Do tanca hrala hudobná skupina Butterfly.
V nedeľu sa dopoludnia ešte naši hostia prešli po obci. Oslavy sme zakončili slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval náš novokňaz d.p. Marek Hraňo. Po skončení sv. omše sa naši hostia z partnerskej obce stretli na fare aj so správcom farnosti d.p. Ondrejom Cebom. Krátko popoludní sme sa s našimi hosťami rozlúčili a zaželali im šťastnú cestu domov. Hostia dostali na pamiatku tašku s erbom Sebedražia, v ktorej bola fľaša jubilejnej sebedražskej borovičky, monografia o obci, pohľadnice, pero, otvárač na fľaše a tričko.

V.Medňanský