Obchodné verejné súťaže

Auditorské služby na rok 2017,2018,2019 pre obec Sebedražie