Obchodné verejné súťaže

Predmetom zákazky je realizácia výmeny povrchu na multifunkčnom ihrisku v obci Sebedražie.