Voľby prezidenta SR v roku 2019

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Kandidáti na prezidenta SR
emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Menovací dekrét - zapisovateľka
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia
Voľby prezidenta SR- Informácia pre voliča
Voľby prezidenta SR- Rozhodnutie