Starosta obce

Ing. Peter Juríček
Starosta
Vek: 66 rokov
Nezávislý kandidát
Počet hlasov vo voľbách: 555