Voľby do Európskeho parlamentu

Obsah práve pre vás pripravujeme ...
Oznámenie adresy - žiadosti na vydanie hlasovacích preukazov
Čestné vyhlásenie občana
Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie
Menovací dekrét - zapisovateľka
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Oznámenie adresy na delegovanie člena volebnej komisie
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia
Informácia pre voliča
Voľby do Európskeho parlamentu - Rozhodnutie