Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Obec Sebedražie oznamuje občanom SR, ktorí majú trvalé bydlisko na území obce Sebedražie a v čase volieb do NR SR sa budú zdržiavať mimo územia SR, že svoje žiadosti na "VOĽBU POŠTOU"
môžu posielať na emailovú adresu :
sekretariat@sebedrazie.sk
Všetky informácie k voľbám nájdete na stránke Ministerstva vnútra a taktiež na web stránke obce Sebedražie " Voľby do NR SR 2020 "
Oznámenie - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Žiadosť voľba poštou - volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR
Oznámenie miestnej volebnej komisie
Informácia pre voliča
Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do NR SR
žiadosť voľba poštou