Starosta obce

Ing. Dana Kolláriková 
Starostka obce
Nezávislá kandidátka 
Počet hlasov vo voľbách: 371

 

majetkové priznanie r.2020
Majetkové priznanie r. 2019