Hlavné úlohy obce rok 2019

Hlavné úlohy obce na rok 2019