Ohlasovňa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Kulich Radko
Zrušenie TP Štefan Marcin, Terézia Mendlíková
Zrušenie TP Píš, Píšová