Ohlasovňa

zrušenie TP - Kotrík Stanislav
zrušenie TP - Dúcky Rastilav, Dúcka Soňa