Ohlasovňa

Zrušenie TP Murková , Murko
Zrušenie TP Jančichová
Zrušenie TP Šimková Lenka
Zrušenie TP - Mayerová Kristína
Zrušenie TP Krivák Peter
Zrušenie TP Farkas