Dokumenty obce

Pracovný poriadok obce Sebedražie
Pracovný poriadok MŠ Sebedražie
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Sebedražie
Štatút obce