Návrh VZN na schválenie

Návrh VZN č,4/2020 na schválenie