Návrh VZN na schválenie

Návrh VZN č.1/2021 Zápis dieťaťa do ZŠ
Návrh VZN č,4/2020 na schválenie